Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSarı, Burcu-
dc.date.accessioned2020-10-07T05:55:14Z-
dc.date.available2020-10-07T05:55:14Z-
dc.date.issued2018-12-18-
dc.identifier.citationSarı, B. vd. (2018). “Okul öncesi dönem çocuklarının farklılıklara saygı algılarının anne eğitim düzeyine göre incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 32(1), 271-292.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3416-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/730786-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13215-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; anne eğitim düzeyinin okul öncesi dönem çocuklarının farklılıklara saygı algısı üzerinde anlamlı fark oluşturma durumunu ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Bursa İli Osmangazi İlçesinde bulunan anaokuluna devam eden 40’ı kız, 44’ü erkek olmak üzere toplam 84 beş-altı yaş çocuğu oluşturmaktadır. Genel tarama modelinde yürütülen bu çalışmanın verileri “Farklılıklara Saygı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Çocukların ölçekten aldıkları puanların frekans ve yüzde dağılımları tablolar halinde sunulmuş olup, anne eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar ise ANOVA yöntemi ile test edilmiş ve sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; çocukların farklılıklara saygı ölçeğinden aldıkları puanların anne eğitim düzeyine göre anlamlı derecede farklılaşmadığı saptanmıştır. Araştırma bulguları ilgili alanyazın kapsamında tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to reveal whether maternal education level makes a significant difference in children’s perception of diversity. The study sample consists of 84 children (40 girls and 44 boys) at the age of 5-6 going to a kindergarten in Osmangazi district of Bursa province. The data of the study conducted using the general survey model were collected through the “The Scale of Respect for Diversities” The research findings as well as frequency and percentage distribution of the scores obtained by the children from the scale were given in tables, and then the results related to maternal education level were presented after being subjected to ANOVA test. The study revealed that the scores obtained by the children from the Respect for Diversity Scale did not differ significantly by maternal education level. The study findings are discussed in the light of the relevant literature.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOkul öncesi eğitimitr_TR
dc.subjectAnne eğitim düzeyitr_TR
dc.subjectFarklılıklara saygıtr_TR
dc.subjectPreschool educationen_US
dc.subjectMaternal educationen_US
dc.subjectRespect to diversitiesen_US
dc.titleOkul öncesi dönem çocuklarının farklılıklara saygı algılarının anne eğitim düzeyine göre incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalyzing children’s perception of diversity according to maternal education levelen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-4112-4339tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-9951-0091tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0003-2114-0400tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-4985-5689tr_TR
dc.identifier.startpage271tr_TR
dc.identifier.endpage292tr_TR
dc.identifier.volume32tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorBaşal, Handan Asude-
dc.contributor.buuauthorÇelik, Merve-
dc.contributor.buuauthorŞeker, Tuğba-
dc.contributor.buuauthorŞahin, Merve-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_13.pdf32_1_13372.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons