Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13211
Title: Özel eğitim araştırmaları için alternatif bir araştırma deseni: Denekler arası eş zamanlı olmayan çoklu başlama düzeyi deseni
Other Titles: An alternative design for research in special education: The non-concurrent multiple baseline design across subjects
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi.
0000-0001-8410-7814
Kurt, Mustafa
Keywords: Tek denekli deneysel desenler
Çoklu başlama düzeyi deseni
Denekler arası eş zamanlı olmayan çoklu başlama düzeyi deseni
Single subject experimental design
Non-concurred multiple baseline design accross subjects
Issue Date: 11-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, M. (2018). “Özel eğitim araştırmaları için alternatif bir araştırma deseni: Denekler arası eş zamanlı olmayan çoklu başlama düzeyi deseni”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 32(1), 193-206.
Abstract: Denekler arası eş zamanlı olmayan çoklu başlama düzeyi deseni, çoklu başlama düzeyi deseninin bir varyasyonudur. Bu desen, bir bağımlı değişkenin farklı katılımcılara uygulandığı üç ya da daha fazla A-B deseni serisinden oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, denekler arası eş zamanlı olmayan başlama düzeyi deseninin özelliklerini, avantajlarını, sınırlılıklarını ve nasıl uygulanacağını betimlemenin yanı sıra yurt içi alan yazına dâhil etmektir.
Non-concurrent multiple baseline design is a variation of multiple baseline design. This design consists of a series of three or more A-B designs applied to different participants in a dependent variable. The purpose of this study is to describe the characteristics, advantages, limitations and how to apply the design. Besides it is very important for domestic area for academic researches.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/730790
http://hdl.handle.net/11452/13211
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2019 Cilt 32 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_1_9.pdf293.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons