Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13094
Başlık: The comparison of total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and total cholesterol: high density lipoprotein cholesterol ratios ın breeds of labrodor retriever dogs, german shepherd dogs, pointer dogs
Diğer Başlıklar: Labrodor Retriever, German Shepherd Pointer köpek ırklarında total kolesterol, trigeriserid, hdl – c, ldl – c ve total kolesterol: Hdl – c oranlarının karşılaştırılması
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi.
Şentürk, Sezgin
Yılmaz, Zeki
Kennerman, Engin
Anahtar kelimeler: Total cholesterol
Total kolesterol
Triglyceride
HDL – C
LDL – C
TC: HDL – C ratio
Trigiserid
TC: HDL – C oranı
Yayın Tarihi: 24-Oca-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şentürk, S. vd. (2002). "The comparison of total cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and total cholesterol: high density lipoprotein cholesterol ratios ın breeds of labrodor retriever dogs, german shepherd dogs, pointer dogs". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 9-12.
Özet: This study was carried out to compare the levels of total cholesterol, triglyceride, HDL – C, LDL – C, TC: HDL – C ratio and to determine of ischemic heart disease risk in healthy German shepherd, Labrodor retriever and Pointer. Material of this study included a total of 65 healthy dogs from both sexes and 2 to 4 years old, 15 of which were Pointers, 21 of which were German shepherd and 29 of which were Labrodor retrievers. Blood samples were taken from each dog fasted for at least 12 hours, to evaluate total cholesterol, triglyceride, HDL - C, LDL – C. Plasma total cholesterol level was significantly (p< 0.001) lower in Pointer than in German shepherd and Labrodor retriever. The serum HDL - C level was significantly (p< 0.001) higher in German shepherd and Labrodor retriever than in Pointer. However, LDL - C level was lower in Pointers compared with German shepherd and Labrodor retriever. Also, it was observed that total cholesterol: HDL – C ratio was higher (p< 0.001) in Labrodor retriever when compared with other two breeds. As a result, in this study, ıt was concluded that the prevalence of lipoprotein metabolism disorders and coronary artery disease might be lower in pointer than in German shepherd and Labrodor retriever
Bu Çalışma, sağlıklı German shepherd, Labrodor retriever ve pointer köpeklerinde total kolesterol, trigliserid, HDL – C, LDL – C, TC: HDL – C oranlarını karşılaştırmak ve ishemik kalp hastalıkları riskini tespit etmek için yapıldı. Çalışmanın materyelini 15’ni pointer, 21’ni ,German Shepherd ve 29’nü Labrodor retriever olmak üzere her iki cinsiyetten ve 2-4 yaşları arasında toplam 65 sağlıklı köpek oluşturdu. Total kolesterol, triglserid, HDL – C ve LDL – C değerlendirilmesi için 12 saat aç olan her bir köpekten kan örnekleri alındı. Pointerlerdeki plasma total kolesterol seviyesi German shepherd ve Labrodor retriever’lardan önemli düzeyde düşük bulundu (p<0.001). Serum HDL –C miktarı German shepherd ve Labrodor retriever’larda Pointer’den önemli düzeyde daha yüksekti (p<0.001). Bununla birlikte LDL – C seviyesi German shepherd ve Labrodor retriever’lara göre Pointer’lerde daha düşüktü. Diğer ırklarla karşılaştırıldığında total kolesterol: HDL – C oranlarının Labrodor retriever’larda daha yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak bu çalışmada lipoprotein metabolizması bozuklarının ve korener arter hastalıklarının prevalansı Pointer ırkı köpeklerde German shepherd ve Labrodor retriever’lardan daha düşük olabileceği kanısına varıldı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144554
http://hdl.handle.net/11452/13094
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
21_1-2-3_2.pdf132.04 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons