Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13091
Title: Performans atlarının rasyonlarına yağ ilave edilmesinin kas glikojen depoları ve bazı besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri
Other Titles: Effects of fat supplementation to the diets of performance horses on muscle glycogen stores and some nutrient digestibilities
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Biricik, Hakan
Keywords: At
Horse
Yağ ilavesi
Glikojen
Sindirilebilirlik
Fat supplementation
Glycogen
Digestibility
Issue Date: 4-Sep-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Biricik, H. (2001). "Performans atlarının rasyonlarına yağ ilave edilmesinin kas glikojen depoları ve bazı besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 143-146.
Abstract: Performans atlarının enerji gereksinimlerini karşılamak amacıyla at rasyonlarına yağ ilaveleri yapılmaktadır. Yağ ilavesi ile birlikte kas glikojen depolarında oluşan artış sonucunda büyük bir enerji kaynağı ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem aerobik hem de anaerobik egzersiz esnasında bir avantaj olabilmektedir. At rasyonlarına yağ ilavesiyle bazı besin maddelerinin sindirilebilirliğinde artışlar meydana gelmektedir. Ancak bu durum rasyonun sindirilebilir selüloz içeriğine ve ilave edilen yağın miktarına göre değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak performans atlarının rasyonlarına yağ ilavesinin kas glikojen depolarını ve bazı besin maddelerinin sindirilebilirliğini olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir.
Fat supplementation has been doing provide the energy requirements of performance horses to their diets. Big energy source merges because of the increase in muscle glycogen stores with fat supplementation. This situation might be an advantage during not only aerobic but also anaereobic exercise. However, this case shows some changes according to the content of digestibility cellulose in diets and quantity of fat supplementation. In conclusion, it might be thought that fat supplementation to the diet of performance horses affects muscle glycogen stores and some nutrient of digestibilities positively
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144595
http://hdl.handle.net/11452/13091
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_23.pdf105.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons