Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13090
Title: Hidatidoz ve halk sağlığı yönünden önemi
Other Titles: Public health and hydatidosis
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Akyol, Ç. Volkan
Keywords: Hidatidoz
Echinococcosis
Halk sağlığı
Hydatidosis
Public health
Issue Date: 29-Aug-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, Ç. V. (2001). "Hidatidoz ve halk sağlığı yönünden önemi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 137-142.
Abstract: Echinococcosis (Hidatidoz) halen Türkiye’de ve dünyada ciddi sağlık sorunu olan en önemli helmintik zoonozlarından biridir. Hayvan yetiştirme endüstrisinde büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Etken parazit türlerinin yaşam siklusunu tamamlayabilmesi için iki memeli konağa ihtiyacı vardır. Son konak daima karnivorlar olup arakonakların tamamı ise insan dahil memelilerdir. Enfeksiyonun klinik ve ekonomik önemi neredeyse tamamen metacestoda’nın neden olduğu lezyonlara bağlıdır. Son yıllarda halkın eğitimi, hijyen şartlarının iyileşmesi, düzenli olarak antelmentiklerle yapılan ilaçlamalar ve hazır köpek mamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, gelişmiş ülkelerde hastalığın yayılmasında azalmalar olmuştur. Fakat, bütün koruyucu önlemlere rağmen, enfeksiyon Türkiye’de hala ciddi bir sağlık problemidir. Bu derlemede Hidatidoz’un halk sağlığı açısından önemi ele alınmış, teşhis ve tedavisindeki gelişmeler gözden geçirilmiştir.
Echinococcosis (Hydatidosis) is one of the most important helmintic zoonosis which is still a serious health problem in Turkey and in the World. It causes substantial economic losses in the farm-animal industries. Causative parasite species require two mammalian hosts for completion of its life cycle. The definitive host is always a carnivore and the intermediate hosts are all mammalians including man. The clinical and economic significance of the parasite are almost completely confined to infection with the metacestode. In the last decade, the incidence of the hydatidosis is decreasing in the devoloped countries due to the educational programmes, improvement of the hygienic conditions, regular medical treatments with anthelmintics and using of the ready-made dog food. But inspite of all the preventive measures, infection is still a serious health problem in Turkey. This review, over looks the importance of the hydatidosis from the point of the public health, and the improvements made in the diagnosis and treatment of hydatidosis
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144594
http://hdl.handle.net/11452/13090
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_22.pdf122.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons