Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13007
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-09-30T06:36:23Z-
dc.date.available2020-09-30T06:36:23Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationEsenyel, Z. Z. (2014). "Presokratik filozoflarda Arkhe sorununun kozmolojik ve ontolojik bağlamda incelenmesi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 22, 1-25.tr_TR
dc.identifier.issn2645-8950-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149802-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13007-
dc.description.abstractAntik Yunan felsefesinin Sokrates’ten önceki düşünürlerinin başlıca ilgi alanı, her şeyin kendisinden meydana geldiği en temel yapıtaşı olan arkhenin ne olduğunu araştırmak olmuştur. Arkhe arayışı her filozofu farklı sonuçlara götürmekle birlikte, kimilerinde kozmolojik hatta kozmogonik, kimilerinde ise doğrudan ontolojik bir bağlama oturmaktadır. Yine de bu üç alanı, pek çoklarında iç içe geçmiş halde bulunduğundan dolayı, kesin sınırlarla ayırmak oldukça güçtür. Presokratik düşünürlerde ortaya çıkan arkhe anlayışlarının kendilerinden önceki mitolojik düşüncenin, bilimsel ve felsefi düşünceye doğru evrilmesinde büyük katkıları olmakla birlikte, yine de bu düşünürlerin hepsinde bir ontolojinin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği konusu tartışmalıdır. Monist doğa filozoflarından başlayarak plüralist düşünürleri de içine alan bu süreçte kozmolojiden ontolojiye geçişin izlerini sürmeye çalıştığımız bu çalışma, Presokratikler’in arkhe anlayışlarını serimlerken, bu görüşleri kozmolojik veya ontolojik bir bağlama yerleştirmeyi hedeflemektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe main concern of the early Greek philosophers before Socrates, is to search for an arche, which is thought to be the basis of everything. This research, in additon to lead these philosophers to very different conclusions from each other, also finds its place in a cosmological or even in a cosmogonical context for some of them, yet for some others it is considered directly in an ontological context. Since most of the philosophers examine this point in an intricate manner, it is indeed hard to define the boundaries of these three fields. Although presocratics have a significant contribution to the evolution of the mythological thought to a scientific or a philosophical in relation to arche, it remains problematic whether it is considered as an ontological investigation in all of these presocratic thinkers or not. This study, which tries to follow the traces of a transition from a cosmology to an ontology starting from monist philosophers of nature up to the pluralists, while describing the presocratic concepts of arche, aims to separate them into a cosmological or an ontological context.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPresokratikleren_US
dc.subjectArkheen_US
dc.subjectMitolojitr_TR
dc.subjectKozmogonitr_TR
dc.subjectKozmolojitr_TR
dc.subjectOntolojitr_TR
dc.subjectVarlıktr_TR
dc.subjectPhusisen_US
dc.subjectPresocraticsen_US
dc.subjectArcheen_US
dc.subjectMythologyen_US
dc.subjectCosmogonyen_US
dc.subjectCosmologyen_US
dc.subjectOntologyen_US
dc.subjectBeingen_US
dc.subjectPhusisen_US
dc.titlePresokratik filozoflarda Arkhe sorununun kozmolojik ve ontolojik bağlamda incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn inquiry of the problem of Arche in presocratic philosophers in a cosmological and ontological contexten_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage1tr_TR
dc.identifier.endpage25tr_TR
dc.identifier.issue22tr_TR
dc.relation.journalKaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorEsenyel, Zeynep Zafer-
Appears in Collections:2014 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_22_1.pdf293.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons