Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12968
Title: Farklı karma yem formları ile beslenen Karayaka Kuzuları Rumenlerinin histolojik ve morfometrik yönden incelenmesi
Other Titles: The histological and morphometrical investigation of the Rumens of Karayaka Lambs fed with different compound feed forms
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Zık, Berrin
Biricik, Hakan
Özfiliz, Nesrin
Altunbaş, Korhan
Keywords: Karayaka
Rumen
Histoloji
Histology
Issue Date: 11-Aug-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zık, B. vd. (2001). "Farklı karma yem formları ile beslenen karayaka kuzuları rumenlerinin histolojik ve morfometrik yönden incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 71-78.
Abstract: Bu çalışmada, farklı karma yem formlarının rumen mukozası üzerine etkisinin histolojik yönden incelenmesi amaçlandı. Araştırma, her biri 5’er kuzudan oluşan 3 grup üzerinde yürütülmüştür. Kuzular, deneme boyunca sırasıyla toz karma yem + yonca kuru otu, öğütülmemiş karma yem + yonca kuru otu ve sadece öğütülmemiş karma yem ile beslenmişlerdir. Araştırmada deneme sonu hayvanların rumenlerinin atrium, kaudodorsal, dorsal ve ventral bölgelerinden alınan örneklerde histolojik ve morfometrik değerlendirmeler yapıldı. Sonuç olarak I. grup beslemeden III. grup beslemeye doğru rumen bölgelerinde keratinizasyonun ve PAS pozitif reaksiyonun arttığı ve papillaların dallanmaya başladığı, veziküler hücrelerin ise azaldığı gözlendi. Ayrıca morfometrik ölçümlerde I. grup beslemeden III. grup beslemeye doğru papilla genişliği ve uzunluğunun azaldığı belirlendi
The objective of this study was to determined histological effects of different forms of compound feed on rumen mucosa. This experiment was conducted on three groups, each containing five lambs. Lambs were during the fattening period with ground compound feed+alfalfa hay, ungrounded compound feed+alfalfa hay and only ungrounded compound feed, respectively. Histological samples were taken at the end of the experiment from the atrium, caudodorsal, dorsal and ventral regions of the rumens of animals and were investigated histologically and morphometrically. As a result of the study an increase in keratinization, PAS-positivity and branch formation in papillae were observed from I. group feeding to III.group feeding, respectively. The decrease in number of vesicular cells were also seen. Additionally it was determined that papilla width and length decreased from I. group feeding to III. group feeding.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144584
http://hdl.handle.net/11452/12968
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_12.pdf286.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons