Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12956
Title: Değişik zorlamalı tüy dökümü programlarının ticari yumurtacı tavuklarda başlıca verimler üzerine etkisi
Other Titles: Effect of different force molting programmes on main production parameters in commercial laying hens
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Petek, Metin
Keywords: Tüy dökümü
Molting
Yumurtacı tavuk
Verim özellikleri
Laying hens
Production parameters
Issue Date: 27-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Petek, M. (2001). "Değişik zorlamalı tüy dökümü programlarının ticari yumurtacı tavuklarda başlıca verimler üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Dergisi, 20(3), 39-44.
Abstract: Bu çalışma, değişik zorlamalı tüy dökümü programlarının ticari yumurtacı tavuklarda başlıca verimler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ticari bir genotipten (Nick Brown) 86 haftalık yaşta 1093 adet tavuk kullanılmıştır. Tavuklar 1 kontrol ve 2 deneme grubuna ayrılmışlardır. Kontrol grubunda yer alan tavuklar deneme süresince ticari yumurta tavuğu yemi ile yemlenmişlerdir. I. deneme grubunda yer alanlar 10 gün tane arpa ile yemlenmiş, 11. günde ticari yumurta tavuğu yemine geçilmiştir. II. deneme grubuna 10 gün yem verilmemiş, 11. günden 28. güne kadar tane arpa ile yemleme yapılmış, 29. günde ticari yumurta yemine geçilmiştir. Bütün gruplarda deneme süresince su serbest bırakılmış, günde 16 saat aydınlatma uygulanmıştır. I. ve II. deneme gruplarında; tüy dökümü programının başlamasından % 50 yumurta verimine kadar geçen süre sırasıyla; 30 ve 43 gün bulunmuştur. Tavuk kümes yüzde yumurta verimi, tavuk başına tavuk-gün sayısal yumurta verimi, kırık-çatlak yumurta oranı ve ortalama yumurta ağırlığı bakımından gruplar arası farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.001, P<0.001, P<0.01, P<0.05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında zorlamalı tüy dökümü yemden yararlanmayı önemli düzeyde geliştirmiş ve ölüm oranını azaltmıştır.
In this study, 1093 hens from a commercial cross (Nick Brown), 86 weeks of age, were used to determine the effects of different force molting programmes on main production parameters in commercial laying hens. The hens were divided into 1 control and 2 treatment groups. The hens in the control group were fed throughout the experiment with commercial layer ration. Whereas the 1st treatment group was fed a whole-grain barley during the first 10 days and as from the 11st day up to the end of the experiment commercial layer ration were used as feed material. In the 2nd treatment group, during the first 10 days, hens were kept without any feed material. After that, hens consumed whole-grain barley until days 28. Then on day 29, hens were returned to commercial layer ration. Water was given freely and 16 hours lighting was maintained in all of the groups during the experiment. The period from the beginning of the molting programmes up to 50 % egg production was found as 30 and 43 days for the Ind and IInd treatment groups, respectively. Statistically, there was a significant difference among the groups for the hen-housed egg production, total hen-day egg production per hen, the cracked egg ratio and average egg weight (P<0.001, P<0.001, P<0.01, P<0.05). Induced molting process significantly increased feed conversion efficiency and decreased mortality compared to the control group
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144579
http://hdl.handle.net/11452/12956
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_7.pdf165.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons