Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12948
Title: Kuşlarda uçmanın biyomekaniği
Other Titles: Biomechanics of flight of the birds
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Eren, Gülsüm
Keywords: Biyomekanik
Birds
Kuşlar
Uçma
Biomechanics
Flight
Issue Date: 2-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, G. (2001). "Kuşlarda uçmanın biyomekaniği". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 199-203.
Abstract: Kuşların anatomik yapıları memelilerden farklıdır. Bu farklılıklar kuşlara uçmalarını kolaylaştırıcı özellikler kazandırırlar. Örneğin; pneumatic kemikler ve hava keseleri vücut ağırlığını azaltırlar. Ön bacaklar kanat şeklini almıştır. Kuşlar memelilerden farklı bir anatomik yapıya sahip olmaları yanında kendi aralarında da bir takım farklılıklara sahiptirler. Yükselmek ve uçuşun devamlılığı için farklı uçuş teknikleri ve kanat hareketleri meydana gelir. Kullanılan teknikler vücut ağırlığını ve havanın direncini en aza indirme, dengeli bir uçuş sağlamada oldukça önemlidir. Bu nedenle uçmanın mekaniği kuşlar arasında farklılık gösterir.
Anatomical structures of birds are different from mammals. These differences are gained to birds characteristics facilitates of flight. For example, pneumatic bones and air sacs decrease the body weight. Front legs are transformed to wings. However, birds have different anatomical characteristics from mammalian, in their species have also differences. They developed different flight techniques and wing movements for rising and continuity of flight.Used techniques are very important for decresing of body weight and air resistance and to provide a stable flight. In this reasons mechanics of flight is different in birds.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/147166
http://hdl.handle.net/11452/12948
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_29.pdf328.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons