Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12947
Title: Klonlama
Other Titles: Cloning
Authors: Bağış, Haydar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Sağırkaya, Hakan
Keywords: Klonlama
Cloning
Nükleer transfer
Nuclear transfer
Embryo
Embriyo
Issue Date: 12-Dec-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bağış, H. ve Sağırkaya, H. (2001). "Klonlama". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 187-198.
Abstract: Bu makalenin temel amacı, 1997 yılında yetişkin bir koyundan elde edilen “Dolly” isimli kuzuyla yoğun şekilde çalışılan klonlama ile ilgili genel kavramları ve çalışmaları kısaca özetlemek ve ilgili kişilere temel bilgileri sağlamaktır
Basic purpose of this review is to summarize general concepts and studies related to cloning and give basic information to people interested in cloning studied intensively since the production of “Dolly” from adult sheep in 1997.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144624
http://hdl.handle.net/11452/12947
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_28.pdf186.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons