Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12932
Title: İneklerde süt hummasına ilişkin metabolik bozukluklar
Other Titles: Metabolic disorders in relation to milk fever in cows
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Cengiz, Fahrünisa
Keywords: Süt humması
Metabolik bozukluklar
Milk fever
Metabolic disorders
Issue Date: 28-Jun-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, F. (2001). "İneklerde süt hummasına ilişkin metabolik bozukluklar". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 169-174.
Abstract: Süt humması (parturient parezis) doğum ile ilgili metabolik bir hastalıktır, özellikle yüksek verimli, yaşlı süt ineklerinde görülür. Bu hastalık Ca dengesinin bozulmasıyla ilişkilidir. Gebeliğin son dönemi ve doğum bir çok hormonun kandaki miktarında değişimlere neden olur. Yapılan bir çok çalışmada bu hormonlarla Ca arasındaki ilişki incelenmiştir. Parturient hipokalseminin önlenmesinde, doğum öncesi diyetteki mineral kompozisyonunu değiştirmek, anyonik diyetlerle beslemek ve paratiroid hormon uygulamalarının kullanılan genel metodlar olduğu ileri sürülmektedir. Son zamanlarda, anyonik diyetlerle ilgili araştırmalar üzerinde durulmaktadır.
Parturient paresis (milk fever) is a metabolic disorder associated with parturition, primarily in highproducing, aged dairy cows. The disease involves a failure of the calcium (Ca) homeostatic system. Late pregnancy and parturition are accompanied by changes in blood concentration of several hormones. A number of studies have focused on the relationships of such hormones to Ca homeostasis. Altering mineral composition of the diet, feeding anionic diets and administering parathyroid hormone during the prepartum period are the most common methods suggested for the prevention of parturient hypocalcemia. Recently, feeding anionic diets has received considerable research emphasis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144621
http://hdl.handle.net/11452/12932
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_25.pdf130.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons