Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12917
Title: Polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) ve bazı tavuk infeksiyonlarındaki yeri
Other Titles: Polymerase chain reaction (pcr) and its applications to some avian infectious diseases
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Caner, Vildan
Çarlı, K. Tayfun
Keywords: Polimeraz zincir reaksiyonu
Polymerase chain reaction
Tavuk infeksiyonları
Avian infectious diseases
Issue Date: 17-Jul-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Caner, V. ve Çarlı, K. T. (2001). "Polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) ve bazı tavuk infeksiyonlarındaki yeri". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 137-145
Abstract: Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); günümüzde önemli bakteriyel, viral ve mikotik infeksiyonların tanısında, etkenlerin karakterizasyonunda, hastalıkların patogenezisinin belirlenmesinde ve aşı hazırlanmasında büyük uygulama alanı bulan bir nükleik asit teknolojisi yöntemidir. PCR ile infeksiyöz etkenlere ait bazı spesifik gen segmentlerinin in vitro amplifikasyonu yapılmaktadır. Bu derlemede, PCR’ın bazı kanatlı infeksiyonlarının tanısındaki yeri tartışılmaktadır
Polymerase chain reaction (PCR) is one of the nucleic acid technology methods, which is widely used for diagnosis of bacterial, viral and mycotic infections, characterization of the agents, elucidating the pathogenesis of the diseases, and predicting the vaccine strains of some special organisms. In vitro amplifications of some specific gene segments belonging to infectious agents were performed by PCR. In this review, some important implementations of PCR into diagnosis of avian infections are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144617
http://hdl.handle.net/11452/12917
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_21.pdf173.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons