Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12914
Title: Sığır pankreaslarındaki galaktoz rezidülerinin mistellektin-1 ile saptanması
Other Titles: Determination of galactose residues in bovine fetal and adult pancreas by means of mistletoe lectin I
Authors: Seyrek, Kamil
Kaltner, Herbert
Keywords: Galaktoz
Galactose
Pankreas
Sığır
Pancreas
Bovine
Issue Date: 22-Nov-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Seyrek, K. ve Kaltner, H. (2001). "Sığır pankreaslarındaki galaktoz rezidülerinin mistellektin-1 ile saptanması". Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 20(1-2), 121-125.
Abstract: Fötal gelişimin normal seyri için farklı gruptan moleküller arasında şekillenen etkileşimler esansiyeldir. Özellikle glikokonjugatların (glikoproteinler, glikolipitler, proteoglikanlar vs.) yapısında bulunan karbonhidratlar ünitelerinin bazı spesifik proteinlerle interaksiyonları büyük önem taşımaktadır. Proteinlerin yapıtaşlarını oluşturan amino asitlerin yanı sıra karbonhidratların da yapılarında biyolojik bilgi taşıdıkları ve bunları önemli birçok fizyolojik olayın şekillenmesinde kullandıkları düşünülmektedir. Bu karbonhidrat rezidüleri spesifik proteinler (lektinler) tarafından tanınıp bağlanmakta ve içerdikleri biyolojik kod yine bu proteinler tarafından deşifre edilmektedir. Bitkisel lektinler hücreler ve dokulardaki karbonhidrat strüktürlerinin varlığının ve lokalizasyonunun araştırılmasında son zamanlarda sıkça kullanım alanı bulmaktadırlar. Biz bu çalışmada β-D-galaktoza spesifik bir lektin olan mistellektin I’in pankreastaki ligantlarının tespitine çalıştık. Bunun için biotin ile işaretlenmiş mistellektin I kullanıldı. Sonuç olarak, fötal gelişimin seyri sırasında reaksiyonların görüldüğü hücre çeşitlerinde ve reaksiyon yoğunluğunda devamlı bir değişkenliğin bulunduğu gözlendi.
The course of accurate fetal developmental process is dependent upon the interplay of distinct epitopes on the molecular level. Among such factors, functional significance is increasingly attributed to the carbohydrate chains of cellular glycoconjugates. In addition to sequences of amino acids, carbohydrate structures apparently store biological information that is thought to be relevant for physiologically important processes. Such ligands, namely the carbohydrate part of cellular glycoconjugates, can be recognized by spesific proteins. Lectins from plants have gained a considerable popularity as histological reagents to examine the presence and distribution of defined carbohydrate structures in cells and tissues. In this report, we have focused on the bindingsites of β-galactoside-binding lectin from mistletoe in the pancreas. This lectin enabled us to asses the extent of the presence of respective binding sites in fixed sections from bovine fetal and adult pancreas. Specific binding was detected in fetal and adult stages. The intensity of the staining exhibited developmental regulation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144614
http://hdl.handle.net/11452/12914
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1-2_18.pdf166.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons