Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12801
Title: Carnap’ın metafizik eleştirisi
Other Titles: Carnap’s criticism of metaphysics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Öztürk, Ümit
Keywords: Carnap
Metafizik
Mantıksal çözümleme
Mantıksal sentaks
Anlam
Metaphysics
Logical analysis
Logical syntax
Meaning
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ü. (2011). "Carnap’ın metafizik eleştirisi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 16, 143-160.
Abstract: Bu yazıda amacımız, Rudolf Carnap’ın metafizik hakkındaki görüşlerini takdim etmek ve incelemektir. İlk olarak, onun ünlü “Dilin Mantıksal Analizi Yoluyla Metafiziğin Üstesinden Gelinmesi” (“The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language”) makalesini ayrıntılı olarak irdeliyoruz. İkinci olarak ise, bu metinle aynı dönemin ürünü olan diğer metinlerini merkeze alma yoluyla, Carnap’ın “mantıksal sentaks” anlayışı çerçevesinde onun metafiziğe yönelik eleştirilerini bütüncül bir perspektife oturtmaya çalışıyoruz. Bu şekilde göstermeye çalışıyoruz ki, Carnap’a göre, metafiziğin şairane yapısı, dilin yanlış kullanımından başka bir şey değildir.
The aim of this paper is to introduce and examine of Rudolf Carnap’s views on metaphysics. We firstly give a detailed analysis of his well-known article titled as “The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language” (“Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache”). Secondly, by inquiring into his other works written at the same period, we try to arrive at a holistic account of Carnap’s conception of metaphysics within framework of his “logical syntax.” By this way, we attempt to show that, according to Carnap, metaphysical poetry is none other than the misuse of language.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272398
http://hdl.handle.net/11452/12801
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2011 Sayı 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011_16_11.pdf404.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons