Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12781
Title: The influences of altering the mixing conditions on the properties of polymer modified bitumen: An overview
Other Titles: Karıştırma koşullarının polimer modifiye bitümün özellikleri üzerindeki etkileri: Genel bir bakış
Authors: Özdemir, Derya Kaya
Topal, Ali
Şengöz, Burak
Keywords: Polymer modified bitumen
Mixing conditions
Key parameters
Shear rate
Duration of mixing
Mixing temperature
Polimer modifiye bitüm
Karışım koşulları
Anahtar parametreler
Kayma oranı
Karıştırma süresi
Karıştırma sıcaklığı
Issue Date: 30-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, D. K. vd. (2020). "The influences of altering the mixing conditions on the properties of polymer modified bitumen: An overview". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 1105-1116.
Abstract: Modification of bitumen by different modifiers, causes the morphological, rheological and chemical characterisation differences related to the following three main factors: the type of the polymer, bitumen components and blending conditions. Manufacturing conditions can be investigated in several groups such as; mixing temperature, duration of mixing and shear rate (mixing speed). These manufacturing conditions are the key parameters, since they act an important role on the properties of the final product. These key parameters and their effects have always been an interesting topic for the researchers, because they may have some consequences like aging of the sample, degradation of the polymer or sometimes less absorption of the polymer by bitumen etc. This study aims to present the influences of mixing conditions on different properties of the bituminous mixtures with the help of reviewing the previous studies in the literature.
Bitümün farklı polimerler ile modifikasyonu, polimerin tipi, bitüm bileşenleri ve karışım koşulları gibi faktörlere bağlı olarak, reolojik ve kimyasal karakterizasyon farklılıklarına neden olur. Anahtar parametreler olarak da adlandırılabilen karışım koşulları; karıştırma sıcaklığı, karıştırma süresi, kesme oranı (karıştırma hızı) gibi alt başlıklarla incelenebilir. Polimer Modifiye Bitüm (PMB) karışım koşulları, ya da diğer bir deyişle anahtar parametreler, malzemenin yaşlanma özellikleri, polimerin degredasyonu ya da polimerin bitüm tarafından emilimi gibi PMB karakterizasyonu üzerinde önemli etkilere sahiptir ve bu sebeple araştırmacılar için her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Bu çalışma, literatürde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş ve PMB’nin üretiminde karışım koşullarının etkisini ortaya koyan yayınların derlemesini sunarak anahtar parametrelerin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1029659
http://hdl.handle.net/11452/12781
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_31.pdf651.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons