Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12777
Title: Deniz dibi tarama malzemelerinin yol dolgusu olarak kullanımı
Other Titles: Use of dredge materials as road embankment
Authors: Karadoğan, Ümit
Çevikbilen, Gökhan
Teymür, Berrak
Keywords: Deniz dibi tarama malzemesi
Karayolu dolgusu
PLAXIS
Geostudio
Marine dredged materials
Fill material on highways
Issue Date: 23-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadoğan, Ü. vd. (2020). "Deniz dibi tarama malzemelerinin yol dolgusu olarak kullanımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 1059-1070.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de gerçekleştirilen deniz tabanı tarama faaliyetlerinden elde edilen malzemelerin karayollarında dolgu malzemesi olarak kullanılabileceği gösterilmektedir. Ülkemizi çevreleyen denizlerden seçilen 8 adet liman bölgesinden alınan deniz dibi tarama malzemelerinin (DTM) endeks ve mühendislik özellikleri bulunmuştur. Malzemelerin granülometri eğrileri ve Atterberg kıvam limitleri belirlenmiştir. Yol dolgu malzemesi olarak kullanımlarına yönelik olarak Standart Proktor deneyi ve aynı sıkıştırma enerjisi ile hazırlanan her numune üzerinde yaş CBR deneyi yapılmıştır. Bulunan parametreler ışığında, deniz dibi tarama malzemelerinin Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen limit değerlere göre dolgu malzemesi olarak uygunlukları belirlenmiştir. Mukavemet deneyleri ile kayma mukavemet parametreleri de belirlenen sıkıştırılmış malzemelerin dolgu olarak inşa edilebilirlikleri Karayolu dolgularında genellikle uygulanan yüksekliğe bağlı şev eğimleri için PLAXIS ve Geostudio programı kullanılarak kontrol edilmiştir.
In this study, it has been shown that marine dredged materials (DM), obtained from sea floor screening activities in Turkey, can be used as fill materials on highways. Index and engineering properties of the bottom dredged materials were found. Grain size distribution and plasticity of the materials were determined. Standard Proctor tests were performed to determine the values of maximum dry unit weight and optimum water content to assess the usage of the material as a road fill. The results of the swelling potentials and CBR tests of the samples prepared by compaction in standard Proctor energy were found. In the light of this data, dredged materials are assessed according to the criteria given in Technical Specifications of Republic of Turkey General Directorate of Highways to determine their suitability as a road fill. The shear strength parameters of the materials determined by strength tests were used in PLAXIS and Geostudio programs to determine whether the slope of the fill was safe when the dredged materials were used.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1264968
http://hdl.handle.net/11452/12777
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_28.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons