Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12774
Title: Deniz ulaşımından kaynaklanan gürültü kirliliğinin belirlenmesi: Bursa Güzelyalı örneği
Other Titles: Determination of noise pollution in sea transportation: Bursa Güzelyalı case study
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-7050-6742
0000-0002-5077-7358
Kılıç, Melike Yalılı
Adalı, Sümeyye
Keywords: Deniz araçları
Denizyolu ulaşımı
Gürültü ölçümü
Güzelyalı
İstatistiksel analiz
Marine vehicles
Sea transportation
Noise measurement
Güzelyalı
Statistical analysis
Issue Date: 5-Aug-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, M. Y. ve Adalı, S. (2020). "Deniz ulaşımından kaynaklanan gürültü kirliliğinin belirlenmesi: Bursa Güzelyalı örneği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 1015-1024.
Abstract: Ulaşım gürültüleri kentsel alanlarda önemli gürültü kaynakları arasında yer almaktadır. Mevcut olan deniz yolu bağlantıları aracılığıyla ülkeler arasındaki ticaret ve etkileşimi sağlaması, diğer ulaşım yollarına göre daha ekonomik ve hızlı olması gibi birçok avantaja sahip olması nedeniyle deniz ulaşımı önemli tercih sebepleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma, Bursa ilinin Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı’da bulunan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bursa işletmesine ait deniz araçlarının oluşturduğu gürültü kirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Hızlı feribot için ölçülen en yüksek gürültü değeri 72 dBA, en düşük gürültü değeri 61,6 dBA olarak elde edilmiştir. Deniz otobüsü için ölçülen en yüksek gürültü değeri 73,8 dBA, en düşük gürültü değeri 60,1 dBA olarak kaydedilmiştir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne (ÇGDYY) göre suyollarında ulaşım araçlarından yayılan gürültünün gündüz saatlerinde 65 dBA, akşam saatlerinde 60 dBA’yı aşmaması beklenmektedir. Ancak çalışmada ölçülen gürültü değerlerinin ÇGDYY’nde verilen sınır değerleri çoğu zaman aştığı belirlenmiştir.
Transportation noises are among the important noise sources in urban areas. Sea transportation is one of the important reasons for preferring it because it has many advantages such as providing trade and interaction between countries through existing sea connections, being more economical and faster than other transportation routes. This study was carried out in order to determine the noise pollution caused by the sea vehicles belonging to the Bursa Sea Buses (İDO) Bursa operation located in Güzelyalı, Mudanya district of Bursa province. The highest noise value measured for the fast ferry was 72 dBA and the lowest noise value was 61.6 dBA. The highest noise value measured for the sea bus was recorded as 73.8 dBA and the lowest noise value as 60.1 dBA. According to the Regulation on Assessment and Management of Environmental Noise (RAMEN), noise emitted from transportation vehicles on waterways is expected to not exceed 65 dBA in the daytime and 60 dBA in the evening. However, it was determined that the noise values measured in the study exceeded the limit values given in the RAMEN most of the time.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1264953
http://hdl.handle.net/11452/12774
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_25.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons