Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12764
Title: Araçlarda kabin içi sesleri etkileyen parametrelerin testlerle incelenmesi
Other Titles: Investigation of parameters that affect interior sounds in vehicles with tests
Authors: Arda, Ümit
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-3292-8324
Kocabıçak, Zeliha Kamış
Keywords: Kabin sesleri
Motor sesleri
Siemens LMS tab acoustic
Cabin noises
Engine noises
Issue Date: 12-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocabıçak, Z. K. ve Arda, Ü. (2020). "Araçlarda kabin içi sesleri etkileyen parametrelerin testlerle incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 875-888.
Abstract: Gelişen otomotiv sektöründe daha rekabetçi olabilmek için sürüş konforu iyileştirilmiş araçlar üretilmektedir. Sürüş konforunu etkileyen parametrelerden biri aracın kabin içi akustik performansıdır. Kabin bölgesine etki eden en belirgin sesler; yol, rüzgar, tekerlek, trim ve motor sesleridir. Bu çalışmada, araç gövdesinde oluşan titreşim yığılmaları tespit edilmiş ve buna göre araç gövdesi izolasyonla iyileştirilerek kabin içi ses değerlendirmesi yapılmış ve izolasyon iyileştirmeleri ile akustik performansın iyileştirildiği tespit edilmiştir. Sonrasında motor türlerinin, aynı tür motor için farklı gövde tiplerinin, tekerlek jant etkilerinin ve motor takozlarının kabin içi ses düzeyine etkisi incelenmiştir. Akustik performansın incelenmesinde ses seviyesinden ziyade duyum indisi kavramının belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Araç gövdesindeki izolasyon ve motor takozlarının etkisi jüri testleri ile de değerlendirilmiştir.
Vehicles with improved driving comfort are produced in order to be more competitive in the developing automotive sector. One of the parameters that affect driving comfort is the acoustic performance of the vehicle in the cabin. The most explicit sounds that affect the cabin area are road, wind, wheel, trim, and engine sounds. In this study, vibration accumulation on the body of the vehicle has been determined. Accordingly, the vehicle body has been improved with isolation, and sound assessment has been done inside the cabin. It has been determined that the acoustic performance is improved with the isolation improvements in the vehicle. Afterward, the effect of engine types, different body types for the same kind of engine, wheel rim effects, and engine mounts on the interior sound level is examined. In the examination of acoustic performance, it is determined that the articulation index is determinant rather than the sound level. The isolation effect on the vehicle body and the impact of the engine mounts are evaluated by the jury tests.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1256461
http://hdl.handle.net/11452/12764
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_17.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons