Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12762
Title: Güç kalitesi bozulmalarında harmonik kestirim yöntemlerinin performans analizi
Other Titles: Performance analysis of harmonic estimation methods in power quality disturbances
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-0473-7731
0000-0002-3885-8622
Süpürtülü, Meltem Kulu
Vatansever, Fahri
Keywords: Harmonik kestirimi
Gerilim çökmesi
Gerilim sıçraması
Gerilim kesintisi
Dalga şekli bozulması
Harmonic estimation
Voltage sag
Voltage swell
Voltage interruption
Waveform distortion
Issue Date: 5-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Süpürtülü, M. K. ve Vatansever, F. (2020). "Güç kalitesi bozulmalarında harmonik kestirim yöntemlerinin performans analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 849-860.
Abstract: Günümüz modern güç sistemlerinde doğrusal olmayan yüklerin, güç elektroniği elemanları ve devrelerinin artmasıyla birlikte güç kalitesi problemleri de ortaya çıkmaktadır. Güç kalitesini etkileyen unsurların başında da harmonikler yer almaktadır. Bu nedenle harmoniklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, kestirimi ve bastırılması son derece önemlidir. Harmonik kestirimi için birçok yöntem ve teknikler mevcuttur. Ancak güç sistemlerinde meydana gelen bozukluklar, bu yöntemlerin performansını etkilemektedir. Gerçekleştirilen çalışmada; harmonik kestiriminde kullanılan on farklı yöntemin (hızlı Fourier dönüşümü, chirp z-dönüşümü, ayrık Hartley dönüşümü, Hilbert-Huang dönüşümü, Prony yöntemi, çoklu işaret sınıflandırma, Kalman filtre, en küçük ortalama kare, normalleştirilmiş en küçük ortalama kare, sızdıran en küçük ortalama kare) gerilim çökmesi, gerilim sıçraması, gerilim kesintisi ve dalga şekli bozulmalarındaki performansları incelenmiş ve karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır.
In modern power systems, power quality problems have occurred with an increase of non-linear loads, power electronics components and circuits. Harmonics are the fundamental factors that affect power quality. Therefore, it is significantly important to detect, measure, estimate and suppress harmonics. There are many methods and techniques for harmonic estimation. However, disturbances in power systems affect the performance of these methods. In this study; different ten methods used in harmonic estimation (fast Fourier transform, chirp z-transform, discrete Hartley transform, Hilbert-Huang transform, Prony method, multiple signal classification, Kalman filter, least mean square, normalized least mean square, leaky least mean square) their performance in voltage sag, voltage swell, voltage interruption, and waveform distortions were examined and their comparative analysis was done.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1054020
http://hdl.handle.net/11452/12762
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_15.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons