Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12754
Title: Dönüşüm tabanlı harmonik kestirim yöntemlerinde gürültü duyarlılığı
Other Titles: The noise sensitivity in transform based harmonic estimation methods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-3885-8622
0000-0003-0473-7731
Vatansever, Fahri
Kulu, Meltem
Keywords: Harmonik
Harmonik kestirimi
Gürültü duyarlılığı
Harmonic
Harmonic estimation
Noise sensitivity
Issue Date: 1-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, F. ve Kulu, M. (2020). "Dönüşüm tabanlı harmonik kestirim yöntemlerinde gürültü duyarlılığı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 755-766.
Abstract: Harmoniklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, kontrol edilmesi ve bastırılması son derece önemlidir. Bu amaçlarla harmonik analizi alanında birçok yöntem mevcuttur. Ancak bu yöntemler - diğer alanlara ait yöntemler gibi - örnekleme, pencereleme, gürültü gibi faktörlerden etkilenmektedirler. Gerçekleştirilen çalışmada; harmonik analizi alanındaki yaygın beş farklı dönüşüm tabanlı yöntemin (hızlı Fourier dönüşümü, chirp z-dönüşümü, Hartley dönüşümü, Hilbert-Huang dönüşümü, dalgacık dönüşümü) gürültü duyarlılıkları incelenmiştir. Farklı gürültü seviyelerinde, ilgili yöntemlerin karşılaştırmalı analizleri yapılarak performans analizleri sunulmuştur.
The detecting, measuring, controlling and suppressing harmonics is extremely important. For these purposes, there are many methods in the field of harmonic analysis. However, like the methods of other fields, these methods are affected by factors such as sampling, windowing, and noise. In this study, noise sensitivities of five different transform based methods (fast Fourier transform, chirp z-transform, Hartley transform, Hilbert-Huang transform, wavelet transform) in the harmonic analysis were investigated. Performance analyzes are presented by making a comparative analysis of the related methods at different noise levels.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1040375
http://hdl.handle.net/11452/12754
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_10.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons