Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12731
Title: Güç bileşenlerinin dalgacık dönüşümü tabanlı hesaplanması
Other Titles: The power components calculation based on wavelet transform
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-3885-8622
Vatansever, Fahri
Keywords: Gelen güç
Yansıyan güç
İletilen güç
Yansıyan güç kayıp faktörü
Dalgacık paket dönüşümü
Incident power
Reflected power
Transmitted power
Reflected power loss factor
Wavelet packet transform
Issue Date: 1-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, F. (2020). "Güç bileşenlerinin dalgacık dönüşümü tabanlı hesaplanması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 679-692.
Abstract: Sistemler için birçok güç tanımlamaları yapılmıştır. Farklı güç tanımlamaları ve bileşenlerinin doğru bir şekilde hesaplanması ve ölçülmesi son derece önemlidir. Bu amaçla çok sayıda yöntemler ve teknikler geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada; literatürde tanımlanan gelen-yansıyan-iletilen güç bileşenlerinin geleneksel Fourier dönüşümüne alternatif olarak dalgacık paket dönüşümü kullanılarak hesaplanması önerilmiştir. İlgili güç analizlerini yapmak için etkileşimli grafiksel arayüz programı tasarlanmış; önerilen hesaplama tekniğinin etkinliği ve doğruluğu, gerçekleştirilen benzetimlerle/uygulamalarla gösterilmiştir.
Many power definitions have been made for the systems. It is extremely important that different power definitions and their components are accurately calculated and measured. Various methods and techniques have been developed for this purpose. In realized study, it was proposed that calculation of incident-reflected-transmitted power components which are defined in literature can be carried out with wavelet packet transform as an alternative to the traditional Fourier transform. An interactive graphical user interface program was designed to perform related power analysis and the effectiveness and accuracy of the proposed calculation technique was demonstrated by the performed simulations/applications.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1044685
http://hdl.handle.net/11452/12731
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_5.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons