Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12654
Title: The harmonic elimination in inverters with metaheuristic approaches
Other Titles: Metasezgisel yaklaşımlarla eviricilerde harmonik eliminasyonu
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-3885-8622
0000-0002-7054-3102
Vatansever, Fahri
Kuyu, Yiğit Çağatay
Keywords: Inverter
Harmonic elimination
Metaheuristic algorithms
Evirici
Harmonik eliminasyon
Metasezgisel algoritmalar
Issue Date: 21-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, F. ve Kuyu, Y. Ç. (2019). "The harmonic elimination in inverters with metaheuristic approaches". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.
Abstract: Inverters which convert DC voltage into AC voltage are widely used in the field of power electronics. During the conversion from DC voltage to AC voltage, some of the harmonics can occur. Harmonics which are one of the most important parameters in the field of energy/power systems determine the power quality. Therefore, one of the crucial steps is the elimination/suppression of harmonics in the outputs of the inverters. It is required to solve complex equations with multiple variables in this elimination process. In this study, a software is developed and eight different metaheuristic algorithms/approaches (backtracking search, cuckoo search, electromagnetic field optimization, harmony search, Harris hawks optimization, interior search, vortex search, Yin-Yang-pair optimization) are used for the elimination of the chosen harmonics by determining suitable switching angles. The desired harmonics are eliminated in the chosen inverter circuits via the software with a user-friendly interface easily, fast and effectively, and the results can be observed both numerically and graphically through the this software.
DC gerilimi AC gerilime dönüştüren eviriciler (invertörler), güç elektroniği alanında en çok kullanılan devre türlerinin başında gelmektedir. Anahtarlamalarla DC gerilimden AC gerilime dönüşüm esnasında, çıkış geriliminde harmonikler oluşmaktadır. Harmonikler ise enerji/güç sistemlerinde güç kalitesini belirleyen parametrelerin başında yer almaktadır. Dolayısıyla evirici devrelerinin çıkışındaki harmoniklerin elenmesi/bastırılması önem arz etmektedir. Bu eleme işleminde ise çok değişkenli karmaşık denklem sistemlerinin çözülmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada, seçilen harmonikleri elemek için en uygun anahtarlama açılarını, sekiz farklı metasezgisel algoritma/yaklaşım (geri izleme arama, guguk kuşu arama, elektromanyetik alan optimizasyonu, harmoni arama, Harris şahinleri optimizasyonu, dahili/iç arama, girdap arama, Yin-Yang-çifti optimizasyonu) ile hesaplayan yazılım geliştirilmiştir. Kullanıcı dostu arayüze sahip yazılım ile seçilen türdeki evirici devrelerinde, belirlenen harmonikler hızlı, kolay ve etkin bir şekilde elenebilmekte; sonuçlar hem sayısal hem de grafiksel olarak gözlenebilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905351
http://hdl.handle.net/11452/12654
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_27.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons