Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12638
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBuharalı, Gözde-
dc.date.accessioned2020-09-11T07:46:29Z-
dc.date.available2020-09-11T07:46:29Z-
dc.date.issued2019-11-06-
dc.identifier.citationBuharalı, G. ve Ömeroğlu, S. (2019). "Konvansiyonel ring ve yeni bir modifiye ring iplik eğirme sistemi kullanılarak üretilen iplik ve kumaşların bazı özelliklerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 163-182.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/901080-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12638-
dc.description.abstractBu çalışmada, eğirme üçgeninden kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla geliştirilen yeni bir modifiye ring (ProSPIN®) ve konvansiyonel ring iplik eğirme sistemleri ile üretilen ipliklerin ve bu ipliklerden elde edilen örme kumaşların özelliklerinin karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla %100 penye pamuk hammaddesi kullanılarak, Ne 20 ve Ne 28 iplik numaralarında ve büküm katsayıları αe 3,5 ve αe 4,1 olan eşlenik ring ve ProSPIN iplikler üretilmiş ve bu ipliklerin kopma mukavameti, kopma uzaması, düzgünsüzlük, iplik hataları ve tüylülük özellikleri incelenmiştir. Daha sonra bu ipliklerden süprem kumaşlar üretilmiş ve bu kumaşların da patlama mukavemeti, aşınma dayanımı ve boncuklanma direnci özellikleri incelenmiştir. Çalışmada yer alan tüm test sonuçları istatistiki olarak da değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, %100 penye pamuk ProSPIN ipliklerin özellikle tüylülük ve kopma mukavemeti özelliklerinde daha belirgin olmak üzere genel olarak tüm iplik özelliklerinde konvansiyonel ring ipliklerine göre daha iyi değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Üretilmiş olan süprem kumaşlara ait test sonuçları değerlendirildiğinde ise, ProSPIN iplikler kullanılarak üretilen örme kumaşların patlama mukavemeti, aşınma dayanımı ve boncuklanma direnci değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to evaluate the properties of the yarns produced by conventional ring and a new modified ring (ProSPIN®) spinning system developed to solve the problems arising from the spinning triangle and the knitted fabrics obtained from these yarns by comparison. For this purpose, the equivalent ring and ProSPIN yarns with yarn counts Ne 20 and Ne 28 and twist coefficients αe 3,5 and αe 4,1 were produced using 100% combed cotton raw material and tensile strength, elongation, unevenness, yarn defects and hairiness of these yarns were examined. Then, single jersey fabrics were produced from these yarns and their burst strength, abrasion resistance and pilling resistance properties were examined. All test results were also evaluated statistically. As a result, 100% combed cotton ProSPIN yarns were found to have better values in general in all yarn properties than conventional ring yarns, especially in hairiness and breaking tenacity properties. When the test results of single jersey fabrics were evaluated, it was found that knitted fabrics produced using ProSPIN yarns had higher burst strength, abrasion resistance and pilling resistance values.en_US
dc.description.sponsorshipÖzdilek Ev Tekstil San. Tic. A.Ş., Başyazıcıoğlu Tekstil Bamen A.Ş., Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Yeşim Tekstil San. Tic. A.Ş.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPenye pamuktr_TR
dc.subjectRing eğirmetr_TR
dc.subjectModifiye ring eğirmetr_TR
dc.subjectİplik özellikleritr_TR
dc.subjectÖrme kumaş özellikleritr_TR
dc.subjectCombed cottonen_US
dc.subjectRing spinningen_US
dc.subjectModified ring spinningen_US
dc.subjectYarn propertiesen_US
dc.subjectKnitted fabrics propertiesen_US
dc.titleKonvansiyonel ring ve yeni bir modifiye ring iplik eğirme sistemi kullanılarak üretilen iplik ve kumaşların bazı özelliklerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeComparison of some properties of yarns and fabrics produced by conventional ring and a new modified ring spinning systemsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-1618-6562tr_TR
dc.identifier.startpage163tr_TR
dc.identifier.endpage182tr_TR
dc.identifier.volume24tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorÖmeroğlu, Sunay-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_12.pdf923.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons