Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12638
Title: Konvansiyonel ring ve yeni bir modifiye ring iplik eğirme sistemi kullanılarak üretilen iplik ve kumaşların bazı özelliklerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of some properties of yarns and fabrics produced by conventional ring and a new modified ring spinning systems
Authors: Buharalı, Gözde
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-1618-6562
Ömeroğlu, Sunay
Keywords: Penye pamuk
Ring eğirme
Modifiye ring eğirme
İplik özellikleri
Örme kumaş özellikleri
Combed cotton
Ring spinning
Modified ring spinning
Yarn properties
Knitted fabrics properties
Issue Date: 6-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Buharalı, G. ve Ömeroğlu, S. (2019). "Konvansiyonel ring ve yeni bir modifiye ring iplik eğirme sistemi kullanılarak üretilen iplik ve kumaşların bazı özelliklerinin karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 163-182.
Abstract: Bu çalışmada, eğirme üçgeninden kaynaklanan sorunları çözmek amacıyla geliştirilen yeni bir modifiye ring (ProSPIN®) ve konvansiyonel ring iplik eğirme sistemleri ile üretilen ipliklerin ve bu ipliklerden elde edilen örme kumaşların özelliklerinin karşılaştırma yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla %100 penye pamuk hammaddesi kullanılarak, Ne 20 ve Ne 28 iplik numaralarında ve büküm katsayıları αe 3,5 ve αe 4,1 olan eşlenik ring ve ProSPIN iplikler üretilmiş ve bu ipliklerin kopma mukavameti, kopma uzaması, düzgünsüzlük, iplik hataları ve tüylülük özellikleri incelenmiştir. Daha sonra bu ipliklerden süprem kumaşlar üretilmiş ve bu kumaşların da patlama mukavemeti, aşınma dayanımı ve boncuklanma direnci özellikleri incelenmiştir. Çalışmada yer alan tüm test sonuçları istatistiki olarak da değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, %100 penye pamuk ProSPIN ipliklerin özellikle tüylülük ve kopma mukavemeti özelliklerinde daha belirgin olmak üzere genel olarak tüm iplik özelliklerinde konvansiyonel ring ipliklerine göre daha iyi değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Üretilmiş olan süprem kumaşlara ait test sonuçları değerlendirildiğinde ise, ProSPIN iplikler kullanılarak üretilen örme kumaşların patlama mukavemeti, aşınma dayanımı ve boncuklanma direnci değerlerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
In this study, it is aimed to evaluate the properties of the yarns produced by conventional ring and a new modified ring (ProSPIN®) spinning system developed to solve the problems arising from the spinning triangle and the knitted fabrics obtained from these yarns by comparison. For this purpose, the equivalent ring and ProSPIN yarns with yarn counts Ne 20 and Ne 28 and twist coefficients αe 3,5 and αe 4,1 were produced using 100% combed cotton raw material and tensile strength, elongation, unevenness, yarn defects and hairiness of these yarns were examined. Then, single jersey fabrics were produced from these yarns and their burst strength, abrasion resistance and pilling resistance properties were examined. All test results were also evaluated statistically. As a result, 100% combed cotton ProSPIN yarns were found to have better values in general in all yarn properties than conventional ring yarns, especially in hairiness and breaking tenacity properties. When the test results of single jersey fabrics were evaluated, it was found that knitted fabrics produced using ProSPIN yarns had higher burst strength, abrasion resistance and pilling resistance values.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/901080
http://hdl.handle.net/11452/12638
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_12.pdf923.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons