Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12630
Title: Başlangıç eğrilik kusurlarının mesnetlenme durumu ve modül sayısına göre düzlemsel çift tabakalı uzay kafes sistemlerin davranışına etkisi
Other Titles: The effect of ınitial curvature imperfections on the behavior of flat double layer grid systems according to support condition and module number
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi.
0000-0003-2824-8131
0000-0002-6712-5524
0000-0003-3453-4417
0000-0001-5820-0257
Noori, Mojibullah
Topaloğlu, Nurten
Temşi, Mustafa
Türker, Hakan T.
Keywords: Uzay kafes sistemler
Düzlemsel çift tabakalı uzay kafes sistemler
Başlangıç kusurları
Eleman eğrilik kusuru
ABAQUS
Space structures
Flat double layer grid systems
Initial imperfections
Element curvature imperfections
Issue Date: 3-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Noori, M. vd. (2019). "Başlangıç eğrilik kusurlarının mesnetlenme durumu ve modül sayısına göre düzlemsel çift tabakalı uzay kafes sistemlerin davranışına etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 31-46.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Düzlemsel Çift Tabakalı Uzay Kafes Sistemlerde, yaygın geometrik kusurlardan biri olan başlangıç eğrilik kusurunun mevcut olması durumunda, bu kusurun sistemin yük taşıma kapasitesine etkisini incelemektir. Yapı modellerinin simülasyonu için genel amaçlı sonlu elemanlar analiz programı olan ABAQUS programı kullanılmıştır. Elemanların tasarım hesabı ise “Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT)” ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada elemanların malzeme ve geometri bakımından doğrusal olmayan davranışları göz önünde bulundurulmuş ve elemanlardaki başlangıç eğrilik kusurlarının sola çarpık olasılık dağılımına sahip olduğu kabul edilmiştir. Düzlemsel Çift Tabakalı Uzay Kafes Sistemlerde, başlangıç eğrilik kusurlarının sistemlerin yük taşıma kapasitesine önemli ölçüde etkisinin olduğu görülmüştür. Bu etkinin kusur dağılımı ile değişkenlik gösterdiği ortaya konmuştur.
The aim of this study is to investigate the effect of geometric curvature imperfection, which is one of the known type of geometric imperfections, on the load carrying capacity of Flat Double Layer Grid Systems. ABAQUS, a general purpose finite element analysis program, was used for the simulation of building models. Design calculation of the elements was carried out with “Load and Resistance Factor Design (LRFD)”. In addition, nonlinear behavior of the elements in terms of material and geometry is considered in this study and it is assumed that the initial curvature imperfections in the elements have a left skewed probability distribution. According to the results of the analysis, it has been found that the initial curvature imperfections have a significant effect on the load carrying capacity of the Flat Double Layer Grid Systems. This effect has found to vary according to imperfections.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/880387
http://hdl.handle.net/11452/12630
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_3.pdf3.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons