Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1260
Title: Gambiya'da kistik echinococcosis'in yaygınlığı ve ekonomik kayıpları
Other Titles: Prevalence and economic losses of cystic echinococcosis in the gambia
Authors: Akyol, Çetin Volkan
Bah, Saidal Ali
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kistik Echinococcosis
Yaygınlık
Ekonomik kayıp
Gambiya
Mezbaha
Cystic Echinococcosis
Prevalence
Financial loss
Gambia
Abattoir
Issue Date: 2-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bah, S. A. (2018). Gambiya'da kistik echinococcosis'in yaygınlığı ve ekonomik kayıpları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kistik Echinococcosis (KE) dünya çapında yaygındır, Doğu ve Kuzey Afrika'da süper endemik bölgelerdir, çiftlik hayvanlarında önemli ekonomik kayıplara neden olur. Batı Afrika'da hastalığın yaygın olduğundan şüphe edilmektedir, fakat şimdiye kadar hastalık üzerine birkaç epidemiyolojik çalışma yapılmıştır. Bu çalışma; Gambiya'daki mezbahalarda hastalığın varlığını saptamak ve KE'un yaygınlığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ülkede bulunan beş mezbahada Temmuz-Aralık 2017 tarihleri arasında 1968 adet kesilen sığır, koyun ve keçi varlığı KE yönünden postmortem muayeneleri yapılmış. Muayene edilen hayvanların %56,1' i keçi, %28,9'u sığır, %15'i koyundur. Kesilen hayvanların ortalama yaşı 4-6 yıldır. Muayene edilen hayvanlarda hidatik kist bulunamamıştır (%0,0). Muayene edilen koyun ve keçilerin 16/1400 (%1,1)'inde kalsifiye kist bulunmuştur. Buradan çıkarılabilecek sonuç; Gambiya mezbahalarında Kistik Echinococcosis bir problem değildir ve organ imhalarından dolayı ekonomik kayıp yoktur. KE'nin Gambiya'daki durumunu daha iyi anlayabilmek için parazitin hem ara konak hem de son konaklardaki varlığını tespit etmek amacıyla moleküler teknikler kullanılmalıdır.
Cystic Echinococcosis (CE) is distributed globally, is super endemic in East and North Africa and causes great financial losses to the livestock industry in these regions. In West Africa, the disease is suspected to be prevalent but only a few epidemiological studies have been conducted so far. The aim of this study was to determine the presence of the disease and estimate the prevalence of CE in slaughtered livestock in The Gambia. In five abattoirs across the country, from July to December 2017, a total of 1968 slaughtered cattle, sheep and goats were inspected for the presence of CE using antemortem and post-mortem examinations. Of the examined animals, no hydatid cysts were identified (0.0%) and 16/1400 (1.1%) calcified cysts were collected from sheep and goats. The distribution of the animals examined were 56.1% goats, 28.9% cattle and 15.0% sheep. The average age of the animals slaughtered was 4-6 years old. From this result of this study, it can be concluded that CE is not a problem in Gambian abattoirs and no financial losses are incurred as a result of organ condemnation. However, for a better understanding of the CE status in The Gambia, improved diagnostic molecular techniques should be carried out using samples from both the definitive and intermediate hosts to rule out the existence of the parasite in this country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1260
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
535277.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons