Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12588
Title: The system stability software tool based on Routh-Hurwitz criterion
Other Titles: Routh-Hurwitz kriteri tabanlı sistem kararlılık yazılım aracı
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Vatansever, Fahri
Hatun, Metin
Keywords: Stability
Routh-Hurwitz criterion
Software tool
Engineering education
Kararlılık
Routh-Hurwitz kriteri
Yazılım aracı
Mühendislik eğitimi
Issue Date: 16-May-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Vatansever, F. ve Hatun, M. (2019). "The system stability software tool based on Routh-Hurwitz criterion". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 229-238.
Abstract: Stability is one of the most important parameters / factors in the field of system analysis and design. For this reason, stability analysis should be well learned and understood in engineering education as well as need to be performed perfectly in practice. In this study; a software tool has been developed that can perform absolute, relative and conditional stability analysis for single input single output linear systems based on the Routh-Hurwitz criterion. Stability analysis of the systems defined by the user can be performed easy, fast and efficiently - including all possible general and special conditions - step-by-step in detail with the designed software tool, and the results can be obtained both numerically and graphically with many parameters.
Kararlılık, sistem analiz ve tasarımı alanındaki en önemli parametre / etkenlerden birisidir. Bu nedenle kararlılık analizinin hem mühendislik eğitiminde çok iyi öğrenilip kavranması hem de uygulamada kusursuz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada; doğrusal zamanla değişmeyen tek girişli tek çıkışlı sistemler için Routh-Hurwitz kriterine göre mutlak, göreceli ve şartlı kararlılık analizi yapabilen bir yazılım aracı geliştirilmiştir. Tasarlanan yazılım aracı ile kullanıcının tanımladığı sistemlerin kararlılık analizleri; kolay, hızlı ve etkin bir biçimde - tüm olası genel ve özel durumları içererek - ayrıntılı bir şekilde adım adım gerçekleştirebilmekte ve birçok parametreleriyle birlikte sonuçlar hem sayısal hem de grafiksel olarak elde edilebilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/801266
http://hdl.handle.net/11452/12588
ISSN: 2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_17.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons