Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1256
Başlık: Bursa'da özengen keman eğı̇tı̇mı̇ alan bı̇reylerı̇n keman eğı̇tı̇mı̇ne yönelı̇k vı̇deo desteğı̇ kullanımının etkı̇lerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇
Diğer Başlıklar: Evaluation of using video support for violin education of individuals who have amateur violin education in Bursa
Yazarlar: Öz, Nesrin
Kesendere, Yiğitcan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Bilimleri ve Teknolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Müzik eğitimi
Özengen keman eğitimi
Video eğitim
Music education
Amateur violin education
Video education
Yayın Tarihi: 4-Ara-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kesendere, Y. (2018). Bursa'da özengen keman eğı̇tı̇mı̇ alan bı̇reylerı̇n keman eğı̇tı̇mı̇ne yönelı̇k vı̇deo desteğı̇ kullanımının etkı̇lerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma gelişen teknolojinin müzik eğitimi içerisinde özengen keman eğitiminde etkilerini araştırmak için yapılmıştır. Araştırma içerisinde özengen keman dersi alan kontrol grubu öğrencilerine keman dersleri uygulanmış, deney grubu öğrencilerine keman derslerine ek olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış farklı ve çoklu kamera açıları ile çekilmiş, anlatımlı, alt yazılı, çalınan notayı takip ederek gösteren özel efekt içeren ders videoları hazırlanarak verilmiştir. Bu videolar hazırlanırken; videonun çekildiği alanda görüntü ve gürültü kirliliği olmayan bir ortam ayarlanmış, yüksek ses ve görüntü kalitesi mevcut ekipmanlar kullanılmış, özel video hazırlama programlarında kurgulanmış ve tamamlanmıştır. Bu araştırmada sontest kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Araştırma 10 kişi deney, 10 kişi ise kontrol grubunu oluşturacak şekilde 20 kişi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından öğrencilerin Mozart'ın Morgen Kommt der Weichnactsmann ezgisi performanslarını değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanan dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır. Videoya kayıt edilen öğrenci performansları hazırlanan dereceli puanlama anahtarı vasıtasıyla üç uzman tarafından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların sayısı göz önünde bulundurularak non- parametrik bir test olan Mann-Whitney U testi kullanılmasına karar verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda video desteği alan özengen keman öğrencilerinden oluşan deney grubu, kontrol grubuna göre daha başarılı bulunmuştur. Özengen keman eğitiminde video ders araştırmalarının önümüzdeki yıllar içerisinde daha fazla araştırılarak geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Keman, müzik, sanat eğitiminin yaygınlaştırılması için; gelişen teknoloji sayesinde öğretmen açığı bulunan il, ilçe vb. yerlerde video, çevrim içi (online) eğitim yönteminin araştırılması önerilmektedir.
This research was carried out to investigate the effects of developing technology on music education of amateur violin. In the research, violin lessons were applied to the students of the control group who took the violin lesson in the research besides the violin lessons to the students of the experimental group, lesson videos prepared with different and multiple camera angles prepared by the researcher, narrative, subtitled and special effects showing by following the played notes were prepared. While preparing these videos, a place without video image and noise pollution is set, equipments with high sound and image quality are used and they have been edited and completed in special video editing programs. : EVALUATION OF USING VIDEO SUPPORT FOR In this study, randomized design with posttest control group was used.The research was carried out with 20 people, 10 people would form an experiment and 10 people would form a control group. As a means of data collection, a graded scoring key was used by the researcher to evaluate students' melody performances of Mozart's Morgen Kommt der Weichnactsmann. The student performances recorded in the video were evaluated by three experts through prepared the graded scoring key. In the analysis of the information, it was decided to use the Mann-Whitney U test, which is a non-parametric test, considering the number of participants in the experimental and control groups As a result of the research the experimental group consisting of amateur violin students who received video support was found to be more successful than the control group. it is considered that the research of video courses in amateur violin education will be further investigated and developed in the coming years. For the spread of violin music art education it is suggested to search online training method in places which are lack of teacher.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1256
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
534946.pdf3.6 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons