Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12539
Başlık: Bir binek araç gündüz farına şok testlerinin uygulanması ve sonlu elemanlar metodu ile doğrulama çalışmaları
Diğer Başlıklar: Shock tests on car daytime running light and FEA validation study
Yazarlar: Ediz, Barış
Ay, Erhan
Çal, Taner
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çetin, Sevda Telli
Anahtar kelimeler: Otomotiv aydınlatma
Binek araç gündüz farı
Şok
Cevap spektrumu
SAE J577 şok testi
Yarım sinüs şok testi
Automotive lighting
Car daytime running light
Shock
Response spectrum
SAE J577 shock test
Half sine shock test
Yayın Tarihi: 23-Kas-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ediz, B. vd. (2019). "Bir binek araç gündüz farına şok testlerinin uygulanması ve sonlu elemanlar metodu ile doğrulama çalışmaları". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 1-12.
Özet: Çalışmanın amacı, bir binek araç gündüz farının Modal Parametreleri Güncellenmiş Sonlu Elemanlar Modelini (MPGSEM) ve şok testlerinden ölçülen ivme sinyallerini kullanarak sonlu eleman analizini yapmak ve elde edilen sonuçları testlerden ölçülen gerilme ve birim uzama değerleri ile karşılaştırmaktır. Diğer bir amaç ise zamana bağlı analiz sonuçları ile doğrusal bir analiz tipi olan Cevap Spektrumu (CS) analiz sonuçlarının ve analiz sürelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada bir gündüz farına SAE J577 test metodu ile mekanik şok testi ve 30 g genliğinde yarım sinüs şok testleri uygulanmıştır. İvme ölçerler ile bağlantı noktaları üzerinden ivme sinyalleri ve bağlantı braketleri üzerine bağlanan birim uzama ölçerler ile birim uzama sinyalleri ölçülmüştür. Ölçülen ivme sinyalleri MPGSEM bağlantı noktaları üzerinden gündüz farına uygulanmış ve zamana bağlı analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda birim uzama ölçer bağlanan nokta üzerinden birim uzama sonuçları alınmış ve test sonucu ölçülen değerler ile karşılaştırma yapılmıştır. İvme sinyalleri üzerinden şok cevabı ivme spektrumları hesaplanmış ve CS analizi sırasında bağlantı noktalarında yük girdisi olarak kullanılmıştır. CS analiz sonuçları ve çözüm süresi, zamana bağlı analiz sonuçları ve çözüm süresi ile karşılaştırılmıştır.
Main aim of this study is to perform Finite Element Analysis (FEA) on a car Daytime Running Light (DRL) with validated system modal parameters (like damping ratio) and with measured acceleration signals during shock tests. As a result, calculated stress and strain values could be closer to real values. In addition, results and calculation time for transient analysis and Response Spectrum (RS) analysis are compared. Outcome of this comparison is to evaluate feasibility of RS calculation during design stage. In this study, SAE J577 shock and 6ms duration 30g amplitude half sine shock tests have been applied on DRL. During tests; acceleration and strain measurements have been performed. Measured acceleration signals have been applied on updated FEA model as load inputs and transient FEA has been performed. Strain results of FEA and measured strain signals during test have been compared. RS calculations have been done from measured accelerations and RS analysis has been performed. Results and calculation time of transient analysis and RS analysis have been compared.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/660490
http://hdl.handle.net/11452/12539
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 24 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_1_1.pdf1.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons