Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12373
Title: İlköğretim öğrencilerinin BSB kazanma düzeyleri ile başarıları ve fene yönelik tutumları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between primary students’ acquisition levels of SPS and their attitudes towards science and success
Authors: Öztürk, Nurhan
Tezel, Özden
Acat, M. Bahaddin
Keywords: Fen ve teknoloji dersi
Fene yönelik tutum
Bilimsel süreç becerileri
Science and technology course
Attitudes towards science
Science process skills
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, N. vd. (2011). “İlköğretim öğrencilerinin BSB kazanma düzeyleri ile başarıları ve fene yönelik tutumları arasındaki ilişki”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 389-423.
Abstract: Araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerileri (BSB) kazanımlarını belirlemek, ayrıca öğrencilerin BSB ile akademik başarıları ve Fene yönelik tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından, öğrencilere yönelik “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” (BSBT) hazırlanmış ve uygulanmıştır. Öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı ilgilerini ölçmek için, “Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (FTDYTÖ) uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007-2008 öğretim yılında Kocaeli ilinde öğrenim gören 828 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin BSB’nin orta düzeyde olduğu, BSB düzeyleri ile Fene yönelik tutumları ve akademik başarıları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
The aim of this research is to determine the 7th grade students’ acquisition of science process skills (SPS) in science and technology courses. It is also aimed to determine whether there exists a relationship between their (SPS) and their attitudes towards science and academic success. For this purpose, a Science Process Skills Test (SPST) was developed and administered to students by the researcher. An Attitude towards Science Scale (ATSS) was administered to measure the interests of students towards science and technology courses. The sample consisted of 828 7th grade primary school students who were selected from 21 schools randomly in the province of Kocaeli. It was found that students’ have a medium level of SPS, and a positive and significant relationship between students’ level of SPS and their attitudes towards science and academic success.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153447
http://hdl.handle.net/11452/12373
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_6.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons