Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12251
Title: Binek araç gündüz farının modal parametrelerinin belirlenmesi ve sonlu elemanlar modelinin güncellenmesi
Other Titles: Determination of modal parameters of a day time running light and finite element model update
Authors: Ediz, Barış
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çetin, Sevda Telli
Keywords: Otomotiv aydınlatma
Otomotiv gündüz farı
Modal analiz
Rezonans tarama
Sonlu elemanlar modeli güncelleme
Rayleigh oransal sönüm öngörüsü
Automotive lighting
Day time running light (DRL)
Modal analysis
Resonance search
Finite element model update
Rayleigh proportional damping assumption
Issue Date: 11-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ediz, B. ve Çetin, S. T. (2017). "Binek araç gündüz farının modal parametrelerinin belirlenmesi ve sonlu elemanlar modelinin güncellenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(3), 1-10.
Abstract: Çalışmanın amacı bir binek araç gündüz farının modal parametrelerinin belirlenmesi ve sonlu elemanlar modelinin güncellenmesidir. Titreşen sistemlerde, Rayleigh oransal sönüm öngörüsü ile farklı doğal frekanslar için sönüm oranları tahmin edilebilmektedir. Bu çalışmada üretimde var olan bir gündüz farı üzerinde yapılan testlerle Rayleigh oransal sönüm katsayıları belirlenmiş ve sonlu elemanlar modelinde bu katsayılar kullanılarak doğrulama yapılmıştır. Böylece sonlu elemanlar dinamik yapısal analizlerinden gerçeğe daha yakın sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada rezonans tarama testleri ile belirlenen bir nokta üzerinden gündüz farının ivme frekans cevabı ölçülmüş ve bir tek serbestlik dereceli modal analiz metodu olan tepe tutma metodu ile modal parametreler belirlenmiştir. Modal parametreler belirlenirken Rayleigh oransal sönüm öngörüsüyle sönüm kütle matrisi ve katılık matrisi çarpanları (sırasıyla α ve β) hesaplanmıştır. Bu sabitler sonlu elemanlar modelinde kullanılarak harmonik ivme cevap analizi yapılmış ve test sonucu elde edilen cevap fonksiyonu ile karşılaştırılmıştır.
Main aim of this study is the determination of modal parameters of a Day Time Running Light (DRL) and update of Finite Element (FEA) model. By the assumption of Rayleigh proportional damping, damping ratio for all natural modes of the structure can be anticipated with good accuracy. In this study, by performing harmonic sweep test on a real structure, Rayleigh proportional damping matrix multipliers have been determined and by application of these constants on FEA model, a validation study has been performed. As a result, it is expected to get realistic results from the vibration durability FEA’s. In this study, on a determined point of DRL housing, during resonance search test, acceleration frequency response has been measured and by the assumption of SDOF modal analysis Peak Picking Method, modal parameters of the structure have been determined. By the assumption of Rayleigh proportional damping; damping mass matrix and stiffness matrix multipliers (α and β) have been calculated. Harmonic Response FEA has been performed by the application of these constants and the result FRF has been compared with the one measured during test.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/367225
http://hdl.handle.net/11452/12251
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_3_1.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons