Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYokuş, Hamit-
dc.date.accessioned2020-08-14T10:49:12Z-
dc.date.available2020-08-14T10:49:12Z-
dc.date.issued2009-08-01-
dc.identifier.citationYokuş, H. ve Demirbatır R. E. (2009). “Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 22(2), 515-528.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153380-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12224-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda kaynağını Türk Halk Müziğinden alan piyano eserlerinin, piyano eğitiminde uygulanabilirlik derecesinin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de piyano eğitiminin gerçekleştirildiği eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi ana bilim dallarında, piyano eğitiminde kullanılan piyano repertuarının, Türk bestecilerinin THM kaynaklı piyano eserleri bakımından var olan veya olması gerektiği düşünülen şekliyle belirlenmesine, dolayısıyla bu eserlerin piyano eğitiminde ne derece kullanıldığına ilişkin verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano eğitiminde THM kaynaklı piyano eserlerine istenilen düzeyde yer verilemediği, mevcut kaynakların özellikle başlangıç piyano eğitimi açısından bazı güçlükler içerdiği, kaynak sayısının yeterli görülmediği ve ulaşılmada güçlükler yaşandığı belirlenmiştirtr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to investigate how piano works which are originated from Turkish Folk Music may be applicable to piano education for music education majors in undergraduate levels. In this study, it is aimed to gather data about applying Turkish composers’ works, which are based on Turkish Folk Music, in the piano repertoire that is used for piano education of music education majors. In addition, it is also examined to which extent these works are employed in the curriculum. Consequently, it has been realized that works which are based on Turkish Folk Music have not been utilized to its fullest extent regarding piano repertoire. It has also been observed that current sources are not suitable for piano students, especially at beginner levels, because the target is for more advanced students. Furthermore, the variety of sources are not adequate and there are difficulties to attain these sources.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPiyano eğitimitr_TR
dc.subjectTHM kaynaklı piyano eserleritr_TR
dc.subjectPiano educationen_US
dc.subjectPiano works which are originated from Turkish Folk Musicen_US
dc.titleMüzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeA research on the applicability of Turkish Folk Music-based piano pieces in piano education in institutions that train music teachersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage515tr_TR
dc.identifier.endpage528tr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorDemirbatır, R. Erol-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2009 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_12.pdf270.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons