Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12224
Title: Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the applicability of Turkish Folk Music-based piano pieces in piano education in institutions that train music teachers
Authors: Yokuş, Hamit
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Demirbatır, R. Erol
Keywords: Piyano eğitimi
THM kaynaklı piyano eserleri
Piano education
Piano works which are originated from Turkish Folk Music
Issue Date: 1-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yokuş, H. ve Demirbatır R. E. (2009). “Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türk Halk Müziği kaynaklı piyano eserlerinin piyano eğitiminde uygulanabilirliği üzerine bir araştırma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 22(2), 515-528.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda kaynağını Türk Halk Müziğinden alan piyano eserlerinin, piyano eğitiminde uygulanabilirlik derecesinin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de piyano eğitiminin gerçekleştirildiği eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi ana bilim dallarında, piyano eğitiminde kullanılan piyano repertuarının, Türk bestecilerinin THM kaynaklı piyano eserleri bakımından var olan veya olması gerektiği düşünülen şekliyle belirlenmesine, dolayısıyla bu eserlerin piyano eğitiminde ne derece kullanıldığına ilişkin verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano eğitiminde THM kaynaklı piyano eserlerine istenilen düzeyde yer verilemediği, mevcut kaynakların özellikle başlangıç piyano eğitimi açısından bazı güçlükler içerdiği, kaynak sayısının yeterli görülmediği ve ulaşılmada güçlükler yaşandığı belirlenmiştir
The aim of this research is to investigate how piano works which are originated from Turkish Folk Music may be applicable to piano education for music education majors in undergraduate levels. In this study, it is aimed to gather data about applying Turkish composers’ works, which are based on Turkish Folk Music, in the piano repertoire that is used for piano education of music education majors. In addition, it is also examined to which extent these works are employed in the curriculum. Consequently, it has been realized that works which are based on Turkish Folk Music have not been utilized to its fullest extent regarding piano repertoire. It has also been observed that current sources are not suitable for piano students, especially at beginner levels, because the target is for more advanced students. Furthermore, the variety of sources are not adequate and there are difficulties to attain these sources.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153380
http://hdl.handle.net/11452/12224
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2009 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_12.pdf270.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons