Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12161
Başlık: Farklı takviye malzemelerinin kompozit malzeme mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine etkisi
Diğer Başlıklar: Effects of different reinforcements for ımproving mechanical properties of composite materials
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Bingöl, Mahmut
Çavdar, Kadir
Anahtar kelimeler: Kompozit
SMC
Takviye malzemesi
Dokuma
SMC
Composites
Woven fiber
Mechanical properties
Yayın Tarihi: 29-Ağu-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bingöl, M. ve Çavdar, K. (2016). "Farklı takviye malzemelerinin kompozit malzeme mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 123-132.
Özet: Modern imalatlarda yüksek mekanik ve teknolojik özelliklere ihtiyaç olduğunda geleneksel malzemeler bunlara cevap veremez. Yüksek mukavemet ve hafiflik talepleri birbiri ile çelişen iki mühendislik isteği olup ancak kompozit malzemeler bunları sağlarlar. Bu nedenle kompozit malzemelerin endüstride kullanımları giderek zorunlu hale gelmiştir. Sheet Molding Compounds (SMC) yüksek mukavemetli parçaların seri olarak üretildiği başta otomotiv olmak üzere birçok alanda kullanılan termoset bir polimer kompozit yöntemidir. Bu çalışmada, mukavemeti artırmak için rasgele fiberler yerine dokuma cam fiberler kullanılarak elde edilen mekanik değerler irdelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; rasgele cam fiber malzeme ile çekme gerilmesi değeri ortalama 67,58 MPa değerine ulaşırken, aynı şartlar ve ağırlık oranında dokuma cam elyaf takviye malzemesi kullanıldığında bu değer ortalama 137,29 MPa değeri sağlanmıştır. Mukavemet değerlerinde sağlanan artış yaklaşık iki kattır.
The traditional materials are inadequate to the needs of modern manufacturing such as high mechanical and technological properties. There is a conflict with the demands of high-strength and lightweight, however the composite materials with diverse reinforcements provide each of the requests. Therefore, the use of the composite materials in industrial applications has become increasingly necessary. Sheet Molding Compounds (SMC) is a production method which the thermoset polymer composite parts with high-strengths can be manufacture in series for many areas, including automotive. In this study, the mechanical properties of two different SMC materials were examined which obtained using woven glass fibers and nonwoven (random) fibers as reinforcements to increase strengths of the resulting material. The experimental results showed that the tensile strength of the SMC specimen with random fibers reached an average value of 67.58 MPa, but the average value of the specimen with woven glass fiber reinforcement in the same conditions and a weight ratio was reached up to 137.29 MPa. With this new material, the tensile strength values were increased approximately to double.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236550
http://hdl.handle.net/11452/12161
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 21 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
21_2_10.pdf884.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons