Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12123
Title: Azerbaycan’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyi piyano eğitimi
Other Titles: Piano training in primary and secondary education in Azerbaijan
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Hasanova, Aynur
Bozkaya, İsmail
Keywords: Azerbaycan
Azerbaijan
Piyano eğitimi
Piano education
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hasanova, A. ve Bozkaya, İ. (2009). "Azerbaycan’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyi piyano eğitimi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 143-164.
Abstract: Bu araştırma, Azerbaycan’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde piyano eğitimi veren kurumların belirlenmesi ve bu kurumlarda uygulanan piyano eğitim programların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Azerbaycan’da ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde piyano eğitimi veren kurumların nerelerde olduğu, bu kurumlarda hangi düzeyde eğitim verildiği ve bu kurumlarda uygulanan piyano eğitim programlarının içeriği araştırılmış ve ortaya konmuştur. Bu yolla, araştırmanın, yeni hazırlanacak piyano eğitim programlarına farklı bakış açıları oluşturabilecek bir zemin hazırlamak bakımından yararlı olacağı düşünülmüştür
The aim of this research was to determine the institutions at primary and secondary school level piano education in Azerbaijan. For this reason, institutions of primary and secondary schools giving piano education in Azerbaijan, the levels of education in these school and the contents of the piano education programs was researched and revealed. This research will be useful for creating new ways of looking to piano education programs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153360
http://hdl.handle.net/11452/12123
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2009 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_9.pdf304.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons