Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12080
Title: Askeri giyimde kullanılan dokuma kumaşların nem iletimi özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigating moisture management properties of weaving military clothes
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Özkan, Esra Taştan
Kaplangiray, Binnaz Meriç
Keywords: Yün/polyester
Askeri giysiler
Nem konforu
Wool/polyester
Military cloths
Moisture management
Issue Date: 19-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, E. T. ve Kaplangiray, B. M. (2015). "Askeri giyimde kullanılan dokuma kumaşların nem iletimi özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(1), 51-63.
Abstract: Askeri üniforma olarak kullanılan giysiler sürekli ve uzun süre giyilmeleri ile diğer giysilerden farklılık göstermektedir. Bu tür giysilerin içinde ısı, nem ve hava hareketleri termofizyolojik konforu sağlayan en önemli parametrelerdir. Kullanıcıların konforlu hissedebilmesi için giysilerin vücuttan çıkan su buharının geçişine izin vermesi gerekir. Bu çalışmada kışlık askeri üniforma olarak kullanılan yün/polyester karışımlı kumaşların nem iletim özellikleri MMT test cihazıyla incelenmiştir. Bu amaçla farklı yün/polyester karışım oranı ve örgü yapısında olan kumaşların ıslanma zamanı, emilim oranı, yayılma hızı, kümülatif tek yönlü transfer indeksi ve genel nem yönetimi özellikleri incelenmiştir. Ayrıca nem transferi yönünden uygun kumaş yapısı belirlenmeye çalışılmıştır.
Clothes which are used as military clothes are different from the other clothes, because they are worn continuously and long time. Heat, humidity and air movements are very important for these clothes because these parameters effect the thermophysiological comfort properties of clothes. These clothes must allow the passage of water vapour from the body of the garment to feel comfortable to wearer. In this study, moisture management properties of different blends of wool/polyester fabrics which are used in winter military clothes were examined with MMT test device. For this aim, wetting time, absorption rate, spreading speed, accumulative one way transfer index and overall moisture management capacity of fabrics, which have different wool/polyester blend ratio and weave pattern, were investigated. Also fabric pattern which are more appropriate for moisture transfer, were determined.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202937
http://hdl.handle.net/11452/12080
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2015 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_4.pdf597.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons