Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12057
Title: Farklı malzemelerin lazerle kesilmesi
Other Titles: Laser cutting of different materials
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çavdar, Kadir
Tanrısever, Tolga
Keywords: Lazerle kesme
Derleme
Optimizasyon
Laser cutting
Review
Optimisation
Issue Date: 8-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdar, K. ve Tanrısaver, T. (2013). "Farklı malzemelerin lazerle kesilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 79-99.
Abstract: Bu yayında; lazer ışını kullanarak imalat konularında literatürde mevcut yayınların geniş bir değerlendirilmesi yapılarak lazerle malzeme kesim alanındaki olası gelişmeler tartışılmıştır. Literatürde mevcut yayınlar aşağıda sunulacağı üzere beş ana başlık altında toplanmışlardır: Deneysel çalışmalar, derleme çalışmaları, kesme parametrelerinin optimizasyonu çalışmaları, lazerle kesmeye yönelik teorik modelleme çalışmaları ve lazerle kesme ile ilgili diğer akademik çalışmalar.
In this paper; in general potential developments and trends of a particular machining field by extensively evaluating present studies of laser beam machining have been discussed. As it is indicated below, technical literatures have been subsumed under five major headlines: Experimental studies, reviews, optimization researches of the cutting parameters, theoretical modelling studies of laser beam cutting and academic studies relating to laser cutting.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202629
http://hdl.handle.net/11452/12057
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_8.pdf964.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons