Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12056
Title: Akçalar (Musa) deresi azot ve fosfor yüklerinin mevsimsel değişimi ve Uluabat Gölü’ne etkisi
Other Titles: Seasonal variations in nitrogen and phosphorus loads of Akçalar (Musa) Creek and the affects of the Lake Uluabat
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Katip, Aslıhan
Karaer, Feza
İleri, Saadet
Onur, S. Sonay
Keywords: Akçalar deresi
Uluabat Gölü
Azot
Fosfor
Kirlilik yükleri
Akçalar Creek
Lake Uluabat
Nitrogen
Phosphorus
Pollution loads
Issue Date: 8-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Katip, A. vd. (2013). "Akçalar (Musa) deresi azot ve fosfor yüklerinin mevsimsel değişimi ve Uluabat Gölü’ne etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 71-78.
Abstract: Uluslararası öneme sahip, Ramsar sözleşmesine tabi olan Uluabat Gölü’ne kıyısı bulunan Akçalar Beldesi’nin evsel atıksuları ve beldede bulunan sanayi kuruluşlarından ve mezbahalardan kaynaklanan atıksular Akçalar Deresi (Musa Deresi) yoluyla Uluabat Gölü’ne deşarj olmaktadır. Atıksular gölün özellikle doğu kısmını kirleterek su kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada Akçalar Deresi’nin 2008-2009 yılı boyunca debi ölçümleri yapılarak, TN, NH4-N, NO3-N, TP ve PO4-P konsantrasyonları ve kirlilik yükleri incelenmiştir. Buna göre TN, NH4-N, NO3-N, TP ve PO4-P yıllık toplam kirlilik yükleri sırasıyla 22,45 ton/yıl, 3,14 ton/yıl, 3,04 ton/yıl, 0,58 ton/yıl ve 0,46 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Kirlilik yüklerinin aylık değerlendirilmesine göre en yüksek değerler Mart Ayı’nda belirlenmiştir. Akçalar Deresi ve Uluabat Gölü’ndeki kirliliği önlemek ve kirlik yüklerini azaltmak amacıyla en kısa sürede evsel ve endüstriyel atıksular için arıtma tesisleri yapılmalı, tarımsal uygulamalarda gübre ve pestisit kısıtlaması getirilmeli ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde Su Çerçeve Direktifi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.
Domestic, slaughter house and industrial waste waters of Akçalar town near the Lake Uluabat which has an international importance and subject to the Ramsar agreement is discharged to Lake Uluabat through the Akçalar Creek. Akçalar Creek pollutes the eastern part of the lake and reduces the water quality. In this study, flow rates, TN (total nitrogen), NH4-N, NO3-N, TP, PO4-P concentrations and pollution loads of Akçalar Creek were measured during the period 2008-2009. Loads of TN, NH4-N, NO3-N, TP and PO4-P were calculated as 22.45 tones/year, 3.14 tones/year,3.04 tones/year, 0.58 tones/year, and 0.46 tones/year respectively. The highest pollution loads for nitrogen and phosphorus fractions were determined in March. In order to prevent the pollution of Lake Uluabat and Akçalar Creek and reduce the pollution loads, domestic and industrial wastewater treatment plants should be done as soon as possible and using of fertilizers and pesticides in agricultural activities should be restricted. Also, some studies for European Union Water Framework Directive should be started.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202627
http://hdl.handle.net/11452/12056
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_7.pdf427.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons