Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12052
Title: Open-end rotor iplik özelliklerine etki eden faktörler
Other Titles: Effects of factors on open-end rotor yarn properties
Authors: Buharalı, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Ömeroğlu, Sunay
Keywords: Open-end rotor iplikçiliği
Hammadde özellikleri
Hazırlık işlemleri
Eğirme elemanları
Open-end rotor spinning
Raw material properties
Preparation processes
Spinning elements
Issue Date: 13-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Buharalı, G. ve Ömeroğlu, S. (2013). "Open-end rotor iplik özelliklerine etki eden faktörler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 19-35.
Abstract: İlk olarak 1960’lı yılların sonlarına doğru ticari olarak kullanılmaya başlanılan open-end rotor iplikçiliği, günümüzde konvansiyonel ring iplikçiliği ile birçok yönden boy ölçüşebilecek seviyeye gelmiştir. Open-end rotor iplik makinelerinin otomasyona çok uygun olmaları ve yüksek üretim hızları sayesinde kullanımları sürekli olarak artış göstermiş ve open-end rotor iplikçiliği bugün için dünyada yaklaşık %30 civarında bir paya sahip olmuştur. Open-end rotor iplikçiliğinde elde edilen iplik özellikleri ve üretim başlıca üç grupta toplanan parametrelerden etkilenmektedir. Bu gruplar; hammadde ile ilgili parametreler, şerit hazırlama işlemleri ile ilgili parametreler ve makina parametreleri şeklindedir. Çok yüksek hızlarda üretim yapan ve yüksek bir teknoloji kullanan bu sistemde, iyi kalite değerlerine sahip iplik üretimini yüksek performansla birlikte sağlamak için parametrelerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.
Open-end rotor spinning system, which was begun to be used commercially during late 1960s, is now used as successfully as the conventional ring spinning system. Thanks to open-end rotor yarn spinning machines are very suitable to automation and have high production speeds, use of these machines have increased permanently and today open-end rotor yarn spinning in the world has a share of about 30%. In open-end rotor spinning system yarn properties and production are effected from three main parameters. They are material, sliver preparing process and machine parameters. In this system which manufacture with very high-speed and uses a high-tech, parameters must be selected carefully to ensure best yarn quality with high performance in yarn production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202628
http://hdl.handle.net/11452/12052
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_3.pdf868.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons