Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12045
Title: Effects of background data duration on speaker verification performance
Other Titles: Arkaplan veri süresinin konuşmacı doğrulama performansına etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Hanilçi, Cemal
Ertaş, Figen
Keywords: Speaker verification
Gaussian mixture model
Vector quantization
Universal background model
Konuşmacı doğrulama
Gauss karışım modeli
Vektör nicemleme
Genel arka plan modeli
Issue Date: 21-Dec-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hanilçi, C. ve Ertaş, F. (2013). "Effects of background data duratıon on speaker verification performance". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 111-119.
Abstract: Gaussian mixture models with universal background model (GMM-UBM) and vector quantization with universal background model (VQ-UBM) are the two well-known classifiers used for speaker verification. Generally, UBM is trained with many hours of speech from a large pool of different speakers. In this study, we analyze the effect of data duration used to train UBM on text-independent speaker verification performance using GMM-UBM and VQ-UBM modeling techniques. Experiments carried out NIST 2002 speaker recognition evaluation (SRE) corpus show that background data duration to train UBM has small impact on recognition performance for GMM-UBM and VQ-UBM classifiers.
Gauss karışım modeli genel arka plan modeli (GKM-GAM) ve vektör nicemleme genel arka plan modeli (VN-GAM) konuşmacı doğrulamada sık kullanılan iki yöntemdir. Genellikle GAM modeli fazla sayıda farklı konuşmacının bulunduğu bir kümeden seçilen saatlerce uzunluktaki ses işaretleri kullanılarak eğitilir. Bu çalışmada, GAM modelinin eğitiminde kullanılan veri miktarının metinden bağımsız konuşmacı doğrulama performansına etkisi incelenmektedir. NIST 2002 konuşmacı tanıma değerlendirme veritabanı ile GKM-GAM ve VN-GAM yöntemleri kullanılarak yapılan deneysel çalışmalar arka plan modelini eğitmek için kullanılan veri miktarının konuşmacı tanıma performansına çok fazla etkisinin olmadığı görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202638
http://hdl.handle.net/11452/12045
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2013 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_9.pdf464.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons