Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12035
Title: LED’in darbeli yüksek akımlarda bazı karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve ölçmenin doğruluğunun belirlenmesi
Other Titles: Measuring some characteristics of LED at pulsed high currents and the determination of the accuracy of measurement
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Özütürk, Erdem
Keywords: LED karakteristikleri
Ölçme yöntemleri
Ölçme hataları
LED characteristics
Measuring methods
Measuring errors
Issue Date: 1-Aug-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (2012). "LED’in darbeli yüksek akımlarda bazı karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve ölçmenin doğruluğunun belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(2), 105-121.
Abstract: Bu çalışmada uygun ölçme devreleri kullanılarak, LED’in darbeli yüksek akımlarda bazı karakteristiklerini ölçme yöntemleri araştırılmaktadır. Ölçülen büyüklüklerde hata oranının yeterince küçük olması gerekmektedir. Ölçme bölgesinde ölçme devreleri doğrusal ölçme yapmalıdır. Ölçme sonucu karakteristiklerde gözlenen değişiklik ölçme düzeninde oluşan başka bir etkiden dolayı oluşmamalı, ölçülmek istenen büyüklükteki değişimden kaynaklanmış olması gerekmektedir. Burada açıklanan ölçme yöntemlerinde düşük bir hatayla doğru ölçme yapıldığı ispatlanmaktadır.
In this study, measuring some characteristics of LED at pulsed high currents using suitable measuring circuits have been investigated. The error rate of measured magnitudes must be low enough. Measuring circuits must measure linearly in the measuring range. The changes observed on the characteristics which handled as result of measurement must not be occurred by other effects originated from measuring circuit, but must be originated from the changes of measuring magnitude which are requested to be measured. It has been proved that the correct measure with low error rate has been made in the measuring methods which are explained here.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202647
http://hdl.handle.net/11452/12035
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_7.pdf586.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons