Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12025
Title: Atmalı yüksek akımlarda kullanılan LED sürücü devrelerinin incelenmesi
Other Titles: The investigation of LED driving circuits used at pulsed high currents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Özütürk, Erdem
Keywords: Atma modunda akımlar
LED sürücü devreleri
Pulsed high currents
LED driving circuits
Issue Date: 18-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özütürk, E. (2012). "Atmalı yüksek akımlarda kullanılan LED sürücü devrelerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(1), 63-77.
Abstract: LED, atmalı yüksek akım çalışma modunda kısa süreli, yüksek genlikli akımlarla sürülmektedir. Bu çalışmada, LED’i atmalı yüksek akımlarla süren devrelerin araştırılması yapılmaktadır. Bu anlamda, LED’i sürmekte kullanılan kısa görev süreli ve uzun boşluk süreli atmalar üreten kararsız ikili tümdevreleri veya giriş ucundan uygun zamanda tetiklendiğinde çıkışında kısa süreli atma üreten tek kararlı ikili tümdevreleri gibi zamanlama tümdevreleri incelenmektedir. LED akımını anahtarlamak için bir anahtarlama devresine ihtiyaç vardır. Anahtarlama devresinde kullanılan anahtarlama yarıiletken etkin elemanının akım kazancı ve doyma gerilimi gibi bazı özelliklerinin önemi ele alınmaktadır. Böyle kısa süreli, yüksek genlikli darbelerde önem kazanan çınlama olayı açıklanmaktadır. Işık şiddetini daha fazla arttırmak için seri ve paralel LED gruplarının nasıl kullanılabildiği gösterilmektedir.
LED has been driven with the currents which have high amplitude and short pulse duration in pulsed high current operation mode. In this study, the investigation of the circuits which drive LED with pulsed high currents has been made. In this sense, the necessary timing integrated circuits which are used to drive LED such as astable multivibrators which generate pulses with short duty cycle and long space time and monostable multivibrators which generate short pulses when they are triggered from the input pin at a suitable time have been examined. A switching circuit is necessary to switch the LED current. The importance of some properties of switching active semiconductor device in the switching circuit such as current gain and saturation voltage has been specified. The ringing event which is important such as short pulses with high amplitudes has been explained. How the serial and parallel LED groups can be used to additional increasing the radiant power have been shown.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202653
http://hdl.handle.net/11452/12025
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2012 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_6.pdf444.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons