Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12014
Title: Dağılmış parametreli kuvvetlendiricinin bilgisayar destekli tasarımı
Other Titles: Computer aided design of distributed amplifier
Authors: Özzaim, Cengiz
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Hiçdurmaz, Bahadır
Keywords: Dağılmış parametreli kuvvetlendirici
Genişband
Dönüş kaybı
Saçınım parametreleri
Distributed amplifier
Broadband
Return loss
Scattering parameters
Issue Date: 3-Apr-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hiçdurmaz, B. ve Özzaim, C. (2011). "Dağılmış parametreli kuvvetlendiricinin bilgisayar destekli tasarımı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(2), 55-64.
Abstract: Bu çalışmada, DC - 2.5 GHz bandgenişliğine sahip dağılmış parametreli kuvvetlendiricinin (DPK’nın) bilgisayar destekli tasarımı sunulmaktadır. DPK’nın optimum kazanç, gürültü ve dönüş kaybı verebilmesi için Microwave Office (MWO) benzetim programı kullanılmıştır. Kuvvetlendiricinin karakterize edilmesinde devredeki aktif eleman tranzistörün saçınım parametrelerinden yararlanılmıştır. Tasarlanan devrenin benzetiminden DC - 2.476 GHz bandgenişliğinde yaklaşık olarak 16.64 dB kazanç elde edilmiştir. Ayrıca bu bandgenişliği üzerinde, gürültü figürünün 1.6 dB’den daha az, giriş dönüş kaybının -6 dB’den daha az, çıkış dönüş kaybının -8 dB’den daha az ve kararlılık faktörünün 1’den daha büyük olduğu görülmüştür.
In this study, computer aided design of DC - 2.5 GHz distributed amplifier (DA) is presented. In order to optimize the gain, noise and return losses of distributed amplifier, Microwave Office (MWO) programme is used. For the characterization of amplifier, scattering parameters of transistor which is active device of circuits are utilized. As a result, in DC - 2.476 GHz bandwidth, about 16.64 dB gain is obtained from the simulation of designed circuit. And also, in this bandwidth, noise figure is less than 1.6 dB, input return loss is less than -6 dB, output return loss is less than -8 dB, and stability factor is greater than 1.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202662
http://hdl.handle.net/11452/12014
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_6.pdf371.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons