Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12011
Title: Uluabat Gölü su kalitesinin türk mevzuatına ve uluslararası kriterlere göre değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of water quality of Uluabat Lake in accordance with Turkish legislation and ınternational criteria
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Katip, Aslıhan
Karaer, Feza
Keywords: Uluabat Gölü
Sığ göl
Su kalitesi
Kirlilik
Uluabat Lake
Shallow lake
Water quality
Pollution
Issue Date: 29-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Katip, A. ve Karaer, F. (2011). "Uluabat Gölü su kalitesinin türk mevzuatına ve uluslararası kriterlere göre değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(2), 25-34.
Abstract: Uluabat Gölü su kirliliği mevsimsel olarak incelenmiş, ulusal yönetmelikler ve uluslararası standart değerlere göre değerlendirilmiştir. Buna göre, konvansiyonel parametrelerin konsantrasyonlarının genellikle yaz aylarında en yüksek seviyede olduğu, bu nedenle de kirliliğin yaz aylarında artış gösterdiği belirlenmiştir. Konvansiyonel parametreler ve ağır metaller ulusal yönetmeliklere göre değerlendirildiğinde, SKKY (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği) Teknik Usuller Tebliği’nde verilmiş olan sulama suyu kriterlerine göre göl suyu 4. sınıf kalitede, Su Ürünleri Yönetmeliğine göre, sınır değerlerin üstünde, TS266 (Türk Standartları 266) İnsani Tüketim Amaçlı Sular kriterlerine göre ise içme ve kullanma suyu sınır değerlerini aşmış bulunmaktadır. Göl, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ‘Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri’ tablosuna göre değerlendirildiğinde aynı şekilde 4. sınıf su kalitesindedir. Uluslararası standartlar açısından incelendiğinde, As, B, Ni, Pb, Cd elementlerinin WHO (Dünya Sağlık Örgütü) içme suyu standart değerlerinden, Zn, Cr, Cu, Pb elementleri konsantrasyonları ise USEPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) su kalitesi kriterleri kronik etki seviyesinden, Zn’nin de akut etki seviyesinden yüksek konsantrasyonlarda oldukları tespit edilmiştir.
Water pollution of Uluabat Lake was analyzed seasonally and assessed in accordance with Turkish legislation and international criteria. Concentrations of conventional parameters were detected higher depending on pollution increase in summer season. When the conventional parameters and heavy metals were assessed in compliance with Turkish regulations considering agricultural irrigation, lake water quality was in fourth class. Similarly, Lake water has exceeded limit values of Fisheries Regulation and TS266 (Turkish potable water standard). Also lake water quality was in fourth class water according to Inland Water Quality Criteria. Depending on international standards As, B, Ni, Pb, and Cd elements concentrations showed higher values in comparison with WHO drinking water standards. Besides, Zn, Cr, Cu and Pb concentrations have higher values than USEPA water quality criteria chronic values. Especially, Zn has a concentration value higher than the value of acute effect.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202659
http://hdl.handle.net/11452/12011
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_3.pdf414.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons