Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12008
Title: Otomobil kabininde ısıtma sürecinde ısı transfer karakteristiklerinin farklı ışınım modelleri kullanılarak sayısal olarak karşılaştırılması
Other Titles: Numerical comparison of the heat transfer characteristics in an automobile cabin during heating period by using different radiation models
Authors: Uludağ Üniversitesi/Orhangazi Meslek Yüksek Okulu/Makine Programı.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Sevilgen, Gökhan
Kılıç, Muhsin
Keywords: Otomobil kabini
Isıl karakteristikler
Işınım modelleri
HAD
Automobile cabin
Heat transfer characteristics
Radiation models
CFD
Issue Date: 23-Dec-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevilgen, G. ve Kılıç, M. (2011). "Otomobil kabininde ısıtma sürecinde ısı transfer karakteristiklerinin farklı ışınım modelleri kullanılarak sayısal olarak karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 163-179.
Abstract: Bu çalışmada, ısıtma sürecinde geçici rejimde farklı ışınım modelleri kullanılarak üç boyutlu otomobil kabini modeline ait ısı transfer karakteristiklerinin karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda, insan vücudunun kabin iç ortamı ile ısıl etkileşimlerini tahmin edebilmek amacıyla otomobil kabinine gerçek vücut ölçüleri ve şekline sahip üç boyutlu sanal insan modeli ilave edilmiştir. Kabin yüzeyleri ve insan vücudu arasında gerçekleşen ışınım ile ısı transferi hesaplamaları için iki farklı ışınım modeli kullanılmıştır. Bu modeller ayrık ordinat(DO) ve görüş faktörlerini hesaplanmasını içeren S2S ışınım modelleridir. Çözümlemeler sonucunda her iki ışınım modelinin de otomobil kabininde insan vücudu ısıl karakteristiklerinin hesaplamaları için kullanılabileceği ancak hesaplama zamanları açısından farklılıklar gösterdiği sonucuna varılmıştır. Sayısal çözümlemeler sonucunda elde edilen veriler, sayısal çözümlemelerle eş zamanlı yürütülen deneysel çalışmalardan elde edilen verilerle uyum içerisindedir.
In this study, comparisons of the heat transfer characteristics in an automobile cabin with different radiation models were performed during transient heating period. In numerical simulations, a virtual manikin with real dimensions and physiological shape was added to the model of the automobile cabin to predict the heat interactions between human body and cabin interior surfaces. Radiation heat transfer characteristics among the interior surfaces of the cabin were computed by using two different radiation models. These models are called DO (Discrete ordinate) radiation model and S2S (Surface-to-surface) radiation model. As a result of these computations, we conclude that both Discrete and Surface-to-surface models can be used for calculation of the heat transfer characteristics of the human body in the automobile cabin but these models show difference in terms of computing times. Numerical results were compared to the experimental data and the results of the numerical calculations were in good agreement with the experimental data.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202679
http://hdl.handle.net/11452/12008
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_15.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons