Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12006
Başlık: Kanserin teşhis ve tedavisinde nanoteknolojinin önemi
Diğer Başlıklar: Nanotechnology in cancer diagnosis and treatment
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Oylar, Ömer
Tekin, İsmail
Anahtar kelimeler: Kanser tedavisi
Nanoteknoloji
Nano manivela
Nano kürecik
Kuantum noktalar
Nano teller
Teranostik
Cancer treatment
Nanotechnology
Nano cantilevers
Nano shells
Quantum dots
Nano wires
Theranostics
Yayın Tarihi: 21-Ara-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Oylar, Ö. ve Tekin, İ. (2011). "Türkiye’de dört yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 147-154.
Özet: Kanser, ölüm nedenlerinin baş sıralarında yer alan karmaşık ve önemli bir hastalıktır. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin yan etkileri, tedavinin başarısını ve etkinliğini azaltmaktadır. Erken teşhis, kanser tedavisinde önemli bir husustur. Geleneksel tanı yöntemleri ile kanserin erken evrelerde teşhis edilmesi güçtür. Çok disiplinli bir bilim olan nanoteknolojideki gelişmeler, kanser teşhis ve tedavisi açısından önemli olanaklar sunmaktadır. Bu çalışmada temel olarak nanoteknolojinin kanser teşhis ve tedavisindeki yeri irdelenmiştir.
Cancer is a complex and important disease that leading cause of death worldwide. Conventional therapeutic methods have some side effects in cancer treatment such as non – specific drug delivery, multi drug resistance. Furthermore with conventional diagnostic techniques it is not possible early cancer detection. Recent progress in nanotechnology offers unique opportunities in cancer diagnosis and treatment. Highlights of this review are about use of nanotechnology in cancer diagnosis and treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202677
http://hdl.handle.net/11452/12006
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 16 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
16_1_13.pdf458.01 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons