Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12005
Title: Yeni rotalama algoritmalarının 802.16j ağı etkin çıktı oranı artırımına düiük araç hızları altındaki etkileri
Other Titles: Effects of novel routing algorithms on throughput improvement of 802.16j network for low vehicular velocities
Authors: Preveze, Barbaros
Keywords: Bilişsel ağlar
802.16j
Rotalama
Etkin çıktı oranı
Paket kaybı
Cognitive network
Routing
Throughput
Packet loss
Issue Date: 28-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Preveze, B. (2011). "Yeni rotalama algoritmalarının 802.16j ağı etkin çıktı oranı artırımına düşük araç hızları altındaki etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 127-145.
Abstract: Çoklu ortam verileri içeren kablosuz gezgin ağlarda, yeni bilişsel yöntemler ve rotalama algoritmaları kullanılarak, sistemdeki rota ömrü, bağlantı kesinti miktarı, ortalama sekme sayısı ve paket kaybı gibi performans parametrelerinin iyileştirilmesiyle, IEEE 802.16j ağ yapısının etkin çıktı oranının arttırılması sağlanmıştır. Bu amaçla, mevcut IEEE 802.16j ağında kullanılmakta olan OFDMA ve TDMA erişim tekniklerine ek olarak kullanılmak üzere önerilen, En Çok Sıkışan İlk Erişir (MCAF), Spektrumsal Yardımlaşma (SA) ve Arabellek Yönetimi (BM) metotları ile 802.16j ağında etkin çıktı oranı artırımı için elde edilen simülasyon sonuçları, elde edilen teorik sonuçlarla ve literatürde elde edilmiş olan diğer çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslanarak doğrulanmıştır. Bu çalışmada ayrıca, önerilen AEABR (Erişebilirlik Tabanlı Rotalama Alternatif Geliştirimi) ve ATAABR (Erişilebilirlik Tik Ortalamalı Erişebilirlik Tabanlı Rotalama) isimli yeni uzun ömürlü rotalama algoritmalarının, geliştirilen etkin çıktı oranı yükseltimi metotlarıyla birlikte uygulanmasıyla, diğer rotalama algoritmalarına göre, daha da yüksek etkin çıktı oranları elde ettikleri gösterilmiştir. Önerilen yeni metotlar, dağınık ağ yapılarının, gezgin düğümler tarafından, anlık plansız sinyalleşme ile yönetimine dayanarak çalışmaktadır
Improvement of the multimedia throughput of IEEE 802.16j network is provided by improving the performances of route life time, amount of disconnected periods, average hop count and packet loss rate, using cognitive methods. For this purpose, a novel access method called Most Congested Access First (MCAF) is proposed to decrease the packet loss rate and improve the system throughput. It is shown by comparing the results with the ones evaluated in the literature and with the theoritical results evaluated in this work that, MCAF, which is used in addition to OFDMA and TDMA methods, improves the system throughput by working together with other proposed Spectral Aids (SA) and Buffer Management (BM) methods. It is finally shown in this study that, more throughput improvement is provided when the proposed MCAF, BM and SA methods are used together with AEABR and ATAABR algorithms for different number of nodes with respect to other routing algorithms. The novel proposed methods work with an ad-hoc signaling channel that can be sustained by the mobile nodes for distributed network management.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202676
http://hdl.handle.net/11452/12005
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_12.pdf781.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons