Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12004
Title: Türkiye’de dört yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi
Other Titles: Assessment of wind energy potential in four sites in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Korukçu, M. Özgün
Keywords: Rüzgâr enerjisi
Rüzgâr potansiyeli
Rayleigh dağılımı
Wind energy
Wind potential
Rayleigh distribution
Issue Date: 13-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korukçu, M. Ö. (2011). "Türkiye’de dört yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 117-125.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan dört farklı yerleşim yeri için rüzgâr enerjisi potansiyellerinin belirlenmesidir. Rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi için yerleşim yerlerinin aylık ortalama rüzgâr hız değerleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. Rüzgâr enerjisi potansiyelinin hesaplanması için Rayleigh dağılımı kullanılmıştır. Kullanılan bağıntılar analitik olarak çıkartılmıştır. Sonuç olarak ortalama rüzgâr hızlarının yüksek olması nedeni ile Belen ve Gökçeada bölgelerinde güç yoğunluğu daha yüksek değerlerde çıkmıştır.
The aim of this study is to assess wind energy potential in four different sites located in Turkey. To evaluate the wind energy potentials the monthly mean wind velocity values were taken from Turkish State Meteorological Service. Rayleigh distribution was used for the wind energy potential calculations. Relations were represented analytically. It is concluded that, due to the high mean wind speed values, power density of Belen and Gökçeada regions were found higher than that of other regions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202675
http://hdl.handle.net/11452/12004
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_11.pdf492.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons