Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12002
Title: Yüzeyaltı görüntüleme senaryoları için geliştirilen iki boyutlu (2B) FDTD tabanlı bir simülasyon programı
Other Titles: A two dimensional FDTD-based subsurface imaging simulation tool
Authors: Sevgi, Levent
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Karpat, Esin
Keywords: Elektromanyetik saçılma
Yüzeyaltı görüntüleme
Yere nüfuz eden radar
Tümör/mayın bulma mikrodalga görüntüleme
Görüntü oluşturma
Nesne belirleme
FDTD
Electromagnetic scattering
Subsurface imaging
Ground penetrating radar (GPR)
Tumor/mine detection
Image reconstruction
Object identification
Issue Date: 5-Oct-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karpat, e. ve Sevgi, L. (2011). "Yüzeyaltı görüntüleme senaryoları için geliştirilen iki boyutlu (2B) FDTD tabanlı bir simülasyon programı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 95-104.
Abstract: İki boyutlu (2B) FDTD-tabanlı yüzeyaltı görüntüleme simülasyon programı tanıtılmaktadır. Yere Nüfuz Eden Radar (YNER) ismi verilen bu paket çeşitli yüzeyaltı senaryoları için yapay veri oluşturmak amacı ile kullanılabilmektedir. Görsel ağırlıklı özelliklere sahip YNER simülasyon paketinden hem eğitim hem de araştırma amaçlı olarak yararlanılabilmektedir. Farklı verici/alıcı anten konfigürasyonları/konumları, işaret dalga şekilleri, tarama alternatifleri v.b. incelenebilmektedir. İşaret ve/veya görüntü işleme grupları farklı görüntüleme algoritmalarını YNER aracılığı ile oluşturulan saçılan veriler üzerinde test edebilir ve performans analizleri yapabilirler.
A two-dimensional FDTD-based subsurface imaging virtual tool is introduced. The Ground Penetrating Radar (GPR) virtual tool can be used to generate synthetic scattering data for various subsurface scenarios. The virtual tool may be used for both educational and research purposes. Effects of different transmit/receive antenna configurations/locations, signal waveforms, scan alternatives, etc., may all be investigated. Signal and/or image processing groups can test different imaging algorithms on the scattering data generated via GrGPR and do performance analyses.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202673
http://hdl.handle.net/11452/12002
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_9.pdf977.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons