Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12001
Title: Sıp tabanlı telefon servislerinin ıptv sistemine bütünleştirilebilmesi için yeni bir protokol önerisi
Other Titles: A novel protocol proposal for integration of sip based telephony services to iptv system
Authors: Yükselten, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Elektronik Mühendisliği Bölümü.
Karlık, Sait Eser
Yılmaz, Güneş
Keywords: IPTV
Bağımsız bildirim protokolu
Telefon servisleri
VoIP
SIP
Independent notification protocol
Telephony services
Issue Date: 28-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yükselten, H. vd. (2011). "Sıp tabanlı telefon servislerinin ıptv sistemine bütünleştirilebilmesi için yeni bir protokol önerisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 83-94.
Abstract: Bu çalışmada, oturum başlatma protokolü (SIP) tabanlı çağrı sunucusuyla sağlanan telefon servislerinin IPTV sistemiyle bütünleşmesini sağlayacak yeni bir mimari yapı önerilmiş ve bu amaca yönelik yeni bir protokol (Bağımsız Bildirim Protokolü) tasarlanarak geliştirilen mimari yapının avantajları incelenmiştir. Önerilen mimari yapı ve bunu destekleyen protokoller, bildirim mimarisinde arabirim katmanına (middleware) olan gereksinimi ortadan kaldırmaktadır. Böylece, bildirim mimari yapısı bir katman azaltılmakta, arabirim katmanına olan bağımlılık sona ermekte, her türlü arabirim katmanı ile bildirim mimarisi kurulabilmektedir. Geliştirilen mimari yapı ve protokolün testleri sonucunda, bildirim bant genişliğinin, mevcut bildirim mimari yapılarındakinin %10’una kadar düştüğü ve önerilen mimari yapının başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür.
In this study, a novel architecture that will provide integration of session initiation protocol (SIP) based call server telephony services with IPTV system has been proposed, a novel protocol (Independent Notification Protocol) has been designed for this aim and advantages of the developed architecture have been analyzed. The proposed architecture and supporting protocols eliminate the need for a middleware layer in the notification architecture. Therefore, one layer is reduced from the notification architecture and dependence to a special middleware finishes, i.e. the notification architecture can be built up with any kind of middleware layer. Test results for the proposed architecture and the protocol have showed that notification bandwidth reduces to 10 % of that of conventional notification architecture and the proposed architecture works successfully.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202672
http://hdl.handle.net/11452/12001
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_8.pdf561.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons